Organitzen:

1

Modalitat d'impartició
Presencial
ECTS
180
Calendari

D'octubre de 2024 a juny 2025

Preu

•    Un crèdit ECTS Batxillerat: 37 €
•    Certificat: 28 €
•    Taxes acadèmiques: 18 €

Matrícula
 • Primer període de matriculacions: del 3 al 30 de setembre de 2024.
 • Segon període de matriculació: del 4 al 12 de febrer de 2025.
 • Mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/
 • Presentació

  L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009.

  Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com a ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

  En la modalitat de presencial, l'oferta dels estudis de Batxillerat l'efectuem de forma cíclica. Cada any acadèmic, s'imparteix el primer curs per tal d'assegurar l'accés als alumnes a les matèries introductòries del pla d'estudis i s'oferirà de forma alternativa el segon o el tercer curs. 

 • Destinataris
  • Tota persona interessada a aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia. Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
  • Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  • Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.
  • Professorat de Religió d’ESO i Batxillerat, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica” (DECA) d’aquests nivells d’ensenyament.
Agenda
9 de setembre de 2024
General

Data límit per a lliurar les actes a la Secretaria

Batxillerat presencial: Data límit per a lliurar les actes a la Secretaria