Dr. Eulogi Broto i Alonso

Professorat estable
Formació
  • Llicenciat en Dret i en Dret Canònic per les universitats de Barcelona 1997 i Lovaina (Bèlgica) 2002.
Activitat docent i professional
  • Professor adjunt de Dret Canònic en l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona des del setembre de 2003 i fins a l'actualitat.
  • Professor de Dret Matrimonial i de Eclesiàstic de l'Estat a la Universitat de Barcelona entre 1998 i 2003.
  • Advocat en exercici
  • Jutge i Magistrat Suplent entre 2000 i 2006, en diversos jutjats i seccions d'Audiències Provincials.
  • Notari-Actuari del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona entre 1995 i 2000.
  • Col • laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana
Publicacions
  • Enciclopèdia of World Constitutions, 2007. "Andorra" Facts on File New York 2007, 19-25.
  • “Church and State relations and right of religious freedom in Andorra I i II”, (Llibertat religiosa i relacions Església-Estat a Andorra dins el seu estatut internacional), en European Journal for Church and State Research 9 i 10, 2002 i 2005, Ed Peeters, Leuven.
Formació que imparteix
Assignatura Estudis Modalitat
Dret Canònic Batxillerat en Ciències Religioses Virtual