Estudis en Ciències Religioses

L'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) promou una formació integral centrada en el fet religiós i la diversitat religiosa. El nostre objectiu és proporcionar una sòlida formació teològica als laics i laiques, fomentant el diàleg entre la fe i la cultura. A més, oferim programes específics per a la formació de mestres i professors de Religió, així com per a persones que tenen a càrrec diversos ministeris i serveis eclesials en parròquies, moviments i comunitats de la Diòcesi. Amb una oferta educativa àmplia i diversificada, l'ISCREB s'esforça per respondre a les necessitats formatives dels nostres estudiants, contribuint al seu creixement personal i professional dins del marc de la fe i el compromís eclesial.

Aquests estudis ofereixen una visió de conjunt i articulada de les ciències de la religió.

Aprofundeix en la identitat cristiana a través d’assignatures bíbliques i el diàleg interreligiós.

Formació centrada a oferir un elevat grau d'especialització en un camp concret.

Forma’t per a ser professor de religió a l'educació infantil i primària, i a l'ESO i al Batxillerat.

Cursos específics, breus i especialitzats

Cursos que ofereixen una visió àmplia de la Bíblia i claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura.

Cursos breus i específics per actualitzar el perfil professional.

Cultura i coneixement de les diverses religions que hi ha al món.

Competència lingüística en diverses llengües clàssiques: grec, hebreu, llatí, sànscrit, àrab i egipci.

Formació per a noves generacions de campaners, recuperant els tocs manuals i les formes tradicionals de tocar.

Cercador de titulacions
Mostrant 29 resultats

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.