L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.