Modalitat d'impartició
Virtual
Calendari

Inici del curs: 30 de setembre de 2023
Fi de curs: 15 d’abril 2024

La Facultat de Teologia de Catalunya convoca les proves d’accés a la universitat de majors de 25, 40 i 45 anys que es realitzaran entre els mesos de maig i juny. La inscripció de les proves es durà a terme al mes d’abril.

Preu

185 €

Matrícula

Del 6 al 26 de setembre de 2023.

 • Presentació

  Aquest és un curs impartit per internet, pensat per acompanyar als alumnes que desitgin superar la Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys que consta de l’examen de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana.

   

  Els alumnes segueixen des de casa els continguts, comptant amb un professor de suport, equip tècnic i administratiu del centre. A través del nostre campus virtual, l’alumne podrà aprofitar tots els recursos de les nostres tecnologies.

 • Requisits d'accés
  • Tenir els 45 anys d’edat (o més) en l’any natural en el que es celebri la prova
  • No tenir cap titulació acadèmica que permeti l’accés directa a la Universitat
 • Objectius

  Preparar l’alumne per a què superi amb èxit l’examen oficial d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.

 • Destinataris

  Persones que tinguin 45 anys o més d’edat, i que estiguin interessades en poder accedir a estudis universitaris, i que no tinguin cap titulació acadèmica o experiència laboral que els permeti fer-ho directament.

Contingut/Assignatures

•    Preparació per a comentar un text
•    Llengua catalana
•    Llengua castellana