Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
24
Preu
 • Taxes acadèmiques: 17 €.
 • Un crèdit ECTS 45 €.
 • Certificat: 27 €.
Matrícula

Període de matriculacions: del 5 al 26 de setembre de 2023 mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 

  • Presentació

   La Conferència episcopal espanyola és l’òrgan que té les competències atorgades per establir el perfil i requisits per obtenir la titulació de mestre i professor de religió. Així, és necessari distingir:

   Por Acuerdo de la LXXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de 27 de abril de 2007, para ser designado profesor de religión católica por la Administración pública es necesario reunir los siguientes requisitos: Estar en posesión de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) expedida por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, haber obtenido del Ordinario diocesano donde va a impartir clases de religión la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, DEI, y como profesor competente e idóneo haber sido propuesto, (misión canónica), por dicho Ordinario diocesano.

   Cf. Exigencias para el establecimiento de la normativa sobre la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, DECA, en centros académicos y otras instituciones

   L’ISCREB contribueix a la formació dels mestres i professors de religió catòlica tot oferint els crèdits necessaris que cal superar per a l’obtenció de la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica d’acord amb els criteris establerts per la Conferència episcopal espanyola. Amb aquesta titulació d’acredita que es posseeixen els coneixements i les estratègies fonamentals que capaciten per al desenvolupament d’aquest servei eclesial.

  • Requisits d'accés
   • És necessari tenir el títol de Magisteri (en qualsevol especialitat).
   • Per a l’obtenció de la DECA caldrà cursar 24 ECTS. 
   • L'alumne podrà matricular-se de Viure segons l'Evangeli si abans ha aprovat La Bona notícia de Jesús.
   • Al final del semestre es durà a terme una prova de validació presencial per tal de valorar els aprenentatges assolits durant el semestre.
  • Destinataris

   Els destinataris prioritaris d’aquesta oferta formativa són els mestres d’educació infantil i primària. De tota manera, aquesta formació pot ser interessant per aquelles persones que des de l’àmbit educatiu volen posar al dia els seus coneixements respecte del fet cristià o bé, aquelles altres persones que, tot i no formar part d’aquest col·lectiu, volen fer una aproximació al conjunt de la fe cristiana de forma sintètica i global.