Calendari acadèmic Iscreb Virtual Curs 2023-24

 
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
1
2
3
11
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 24
25
26
27
28
29
30
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

- 5-26 Període de matrícula primer semestre
- 8 Data límit per lliurar les actes
- 30 Inici del primer semestre
- 30 Trobada en modalitat online d'inici de semestre per als alumnes de Batxillerat, Llicència, Deca de primària i Secundària

 

- 21 Primera trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència i Deca de primària i Secundària
- 24 Inauguració del Curs Acadèmic 2023-2024.Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Antoni Pou sobre el tema: "La llum i les tenebres en l'Evangeli de Joan: Una interpretació psicològica-simbòlica"

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 18
 19
20
21
22
23
24
 25
26
27
28
29
30
 
   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
 28
 29
 30
 31
 

 

 

 

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
     
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
 23
 24
25
26
27
28
29
     
 

 

- 13 Segona trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència i Deca de primària i de Secundària
- 29 Data límit per a lliurar les actes del primer semestre

 

- 1-13 Període de matriculació del segon semestre
- 17 Inici del segon semestre
- 17 Trobda en modalitat online d'inici del segon semestre per als alumnes de Batxillerat, Llicència, Deca de primària i Secundària

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 17
18
 19
20
21
22
23
24
25
 26
 27
28
29
30
         
 

-9 Primera trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència i Deca de primària i de Secundària

 

 - 8-12 Matrícula per a les proves de Llengües Modernes

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 27
28
29
30
31
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

- 4 Segona trobada presencial, del segon semestre, per als alumnes de Batxillerat, Llicència i DECA primària
- 4 Prova de Llengües

 

- 25 Data límit per a lliurar les actes de segon semestre

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 

 

 

- 9 Data límit per lliurar les actes a Secretaria

   

 

 

 

Calendari (internet)

Setembre 2023
5-26 Període de matrícula
8 Data límit per lliurar les actes a secretaria
30 Inici del primer semestre
30 Trobada en modalitat on-line d'inici de semestre per als alumnes de Batxillerat, Llicència, Deca de primària i Secundària

Octubre
24 Inauguració del Curs Acadèmic 2023-2024. Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Antoni Pou sobre el tema: "La llum i les tenebres en l'Evangeli de Joan: Una interpretació psicològica-simbòlica"

21 Primera trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència i Deca de primària i Secundària

Gener
13 Segona trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència i Deca de primària i Secundària

29 Data límit per a lliurar les actes a Secretaria

Febrer
1-13 Període de matriculació pel segon semestre
17 Inici del segon semestre
17 Trobada en modalitat on-line d'inici de semestre per als alumnes de Batxillerat, Llicència, Deca de primària i Secundària

Març
9 Primera trobada presencial, del segon semestre, per als alumnes de Batxillerat, Llicència i DECA primària
Abril
8-12 Matrícula per a les proves de Llengües Modernes

Maig

4 Segona trobada presencial, del segon semestre, per als alumnes de Batxillerat, Llicència i DECA primària
4 Prova de llengües

Juny
25 Data límit per a lliurar les actes a Secretaria

Setembre 2024
9 Data límit per a lliurar les actes a Secretaria

 

 

Calendari de les jornades presencials a Barcelona

Calendari jornades presencials a Barcelona

Per als alumnes de Batxillerat, Llicència i DECA de Primària i Secundària

1r semestre: 1era trobada online 30 de setembre
1a Jornada presencial: 21 d'octubre
2a Jornada presencial: 13 de gener
2n semestre: 1era trobada online 17 de febrer
1a Jornada presencial: 9 de març
2a Jornada presencial: 4 de maig

 

Calendari de les trobades presencials de les seus

Calendari trobades presencials a Antequera

1r semestre
1a Jornada presencial: 4 de novembre
2a Jornada presencial: 16 desembre
2n semestre
1a Jornada Presencial: 9 de març
2a Jornada Presencial: 13  d'abril

Calendari trobades presencials a Bilbao

1r semestre
1a Jornada presencial: 28 d'octubre
2a Jornada presencial: 20 gener
2n semestre
1a Jornada Presencial: 2 de març
2a Jornada Presencial: 27 d'abril

Calendari trobades presencials a Madrid

1r semestre
1a trobada, 28 d'octubre
2a trobada, 20 de gener
2n semestre
1a trobada, 16 de març
2a trobada, 11 de maig

Calendari trobades presencials a Mallorca

1r semestre
1a Jornada presencial: 28 d'octubre
2a Jornada presencial: 16 de desembre
2n semestre
1a Jornada Presencial: 24 de febrer
2a Jornada Presencial:11 de maig

Calendari trobades presencials a Menorca

1r semestre
1a trobada, 6 d'octubre
2a trobada, 1 de desembre
2n semestre
1a trobada, 2 de febrer
2a trobada, 17 de maig

Calendari trobades presencials a València

1r semestre 28 d'octubre
1a trobada,
2a trobada, 27 de gener
2n semestre
1a trobada, 13 d'abril
2a trobada, 25 de maig