Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
180
Calendari

Curs acadèmic: del 1/10/2022 al 28/06/2023

Preu
 • Taxes acadèmiques: 16€.
 • Un crèdit ECTS: 43 €.
Matrícula
 • La matrícula per als estudis virtuals del curs 2022-23 s’obrirà del 5 al 27 de setembre de 2022 (per al primer semestre) i del 30 de gener al 7 de febrer de 2023 (per al segon semestre).
 • Presentació

  L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009.

  Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

 • Destinataris

  Tota persona interessada en aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia. Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.

  Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.

  Professorat de Religió d’ESO i Batxillerat, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica” (DECA) d’aquests nivells d’ensenyament.