Escrits Sapiencials i Salms

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Curs: 3
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  D’una manera introductòria es presenta el fenomen sapiencial enquadrant-lo a partir de les seves característiques principals i a partir de les expressions literàries que acostuma a usar. Després es farà una aproximació a la literatura sapiencial bíblica (tant del cànon hebreu com del cànon grec) enquadrant-la en la història d’Israel en el postexili.

 • Continguts

   *UNITAT 1

  1. Introducció general al fenomen sapiencial

  *UNITAT 2

  2. El Llibre de Job

  3. El Llibre dels Proverbis

  4. El Llibre del Cohèlet

  *UNITAT 3

  5. El Llibre de Siràcida

  6. El Llibre de la Saviesa

  *UNITAT 4

  7. El Llibre dels Salms

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat la introducció a l’Antic Testament.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura té 6 ECTS (=150 hores). Aquestes 150 hores es distribueixen de la següent manera:

  *Tasques d’interacció i comunicació a  l’aula virtual (17%), que inclou tutories  i  activitats (10%), consultes al professor (2%)  i les dues trobades presencials (5%).

  *Estudi i treball de l’alumne (83%), que  inclou l’estudi personal (48%) i la planificació, preparació i realització de les tutories i activitats (35%).

   

  *Cada unitat té dos materials: (1) una presentació específica de la unitat així com els seus objectius específics (2) el contingut a estudiar. En algunes unitats s’hi afegeix un material  complementari (textos del Pròxim Orient Antic relacionats amb la Bíblia)

   

  *Per cada unitat hi haurà un temps d’estudi del contingut combinat amb activitats per anar avaluant cada competència. Un cop acabada una unitat es passarà un informe de les competències.

  *L’avaluació és continuada.

  *Cada competència tindrà una nota final (mitjana de les quatre unitats). Cada competència representarà un 25% de la nota del curs.

   

   *S’han de realitzar i superar almenys el 33% de les activitats. Això equival a superar la UNITAT 1 i fer almenys dues activitats de de la UNITAT 2.

 • Competències i objectius

  -Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic.

  -Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics.

  -Aprenentatge.

  -Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.

  Després d’haver estudiat el Pentateuc i els llibres dels Profetes, completarem el recurregut per l’Antic Testament amb l’aprofundiment dels textos «sapiencials».
  El poble d’Israel es fa un lloc en el món sapiencial del Pròxim Orient Antic sobretot en l’època del «Segon Temple» (domini Persa, Hel·lenístic i Romà). Ens haurem de fixar, doncs, en la problemàtica social i religiosa que viu Israel en aquest període de la seva història. Haurem d’identificar, llavors, els principals temes religiosos que es deriven d’aquella situació. Prendrem consciència de que els textos sapiencials lliguen la teologia amb la pregària, amb la litúrgia i amb un estil de vida en la quotidianitat.

 • Bibliografia

  Pablo R. Andiñach, Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento, Estella: Verbo Divino 2012.

  A. Bonora (ed.), Espiritualidad del Antiguo Testamento, (Nueva Alianza 122), Salamanca: Sígueme 1994.

  Núria Calduch-Benages – Christl M. Maier (eds.), Los Escritos y otros libros sapienciales, La Biblia y las Mujeres - La Biblia Hebrea (Antiguo Testamento) 3, Estella: Verbo Divino 2013.

  R, Kessler,  Historia social del antiguo Israel, Salamanca: Sígueme 2013.

  Jean LÉVÊQUE, Sabidurías de Mesopotamia, Documentos en torno a la Biblia 26, Estella: Verbo Divino 1996.

  Robert MICHAUD, La Literatura Sapiencial. Proverbios y Job. Historia y Teología, Buena noticia 15, Estella: Verbo Divino, 1985.

  Recomanat Víctor MORLA ASENSIO, Libros sapienciales y otros escritos, Introducción al Estudio de la Biblia 5, Estella: Verbo Divino 1994.

  James B. PRITCHARD, La Sabiduría del Antiguo Oriente. Antología de Textos e Ilustraciones, Barcelona: Garriga 1966.

  Gerhand von RAD, Sabiduría en Israel, Madrid: Cristiandad 1985.

  Thomas Römer – Jean-Daniel Macchi – Christophe Nihan (eds.), Introducción al Antiguo Testamento, Bilbao: Desclée de Brouwer 2008 (original: Introduction à l’Ancien Testament, Genéve: Labor et Fides 2004.

  Paolo SACCHI, Historia del Judaísmo en la época del Segundo Templo, Madrid: Ed. Trotta 2004.

Professorat no estable