Llic. Andreu Bernat Grau i Caldú

Correu electrònic
andreubgrau@iscreb.org

 

 

Formació
  • Màster Universitari en Filosofia Teòrica i Pràctica, per la Universidad Nacional de Educació a Distancia (en curs)
  • Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes [Especialitat Grec], per la Universidad Nacional de Educació a Distancia (2020)
  • Grau en Filologia Clàssica, per la Universitat de Barcelona (2012)

 

Activitat docent i professional
  • Professor de secundària d’especialitat Cultura Clàssica a diversos Instituts i, actualment, a l'Institut Obert de Catalunya (IOC)
  • Professor universitari col·laborador a la Facultat de Teologia als cursos d’aprofundiment bíblic amb els cursos:
    •     Les teofanies a l’Antic Testament i a la literatura intertestamentària (2013-2014)
    •     Terra, treball i propietat al Primer i al Segon Testaments i a la literatura intertestamentària (2014-2015)