Modalitat d'impartició
Presencial
ECTS
120
Calendari

Curs acadèmic: del 12/09/2022 al 9/06/2023.

Preu

Taxes acadèmiques:16€. Un crèdit ECTS 37 €

Matrícula
 • La matrícula per als estudis presencials del curs 2022-23 s’obrirà del 5 al 18 de setembre de 2022 (per al primer semestre) i del 23 de gener al 29 de gener de 2023 (per al segon semestre).
 • Presentació

  La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

  • Crèdits comuns: 20
  • Crèdits d’Especialitat: 80
  • Crèdits de tesina: 20
  • Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
  • Crèdits per a la tesina: 15

                                Total crèdits: 120 ECTS


  Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

  La llicenciatura complerta dura tres anys. Els cursos són cíclics. Enguany s’ofereix el curs A.

  Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 • Destinataris

  Tota persona interessada en aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia. Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.

  Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.

  És necessari tenir la titulació de Batxillerat en Ciències religioses per tal de poder-se matricular com alumne ordinari a la Llicenciatura de Ciències religioses.