Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
120
Calendari

Curs acadèmic d'octubre de 2024 a juny de 2025.

Preu

•    Taxes acadèmiques: 18 €
•    Un crèdit ECTS 48 €
•    Certificat: 28 €

Matrícula
 • Primer període de matriculacions: del 3 al 22 de setembre de 2024
 • Segon període de matriculacions: del 27 al 31 de gener de 2025
 • Mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  La Llicenciatura en Ciències Religioses ofereix una immersió profunda en els principals aspectes de la religió, amb un enfocament específic en l'identitat cristiana i el diàleg interreligiós. Aquest programa educatiu està dissenyat per proporcionar als estudiants una comprensió completa dels fonaments teològics, històrics i culturals de la religió, mentre promou el respecte i la comprensió entre les diferents tradicions religioses.

  El programa està estructurat en dos cicles. En el primer cicle, que té una durada de tres anys, els estudiants adquireixen una base sòlida en matèries fonamentals com el pensament filosòfic, la història de la filosofia, la Bíblia, la teologia, la història de l’Església i temes morals, entre altres. En el segon cicle, els estudiants poden especialitzar-se en: Teologia bíblica, Identitat cristiana i diàleg; o Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

  Els estudiants reben el suport necessari per a la seva formació acadèmica a través de professors qualificats i un campus virtual amb múltiples serveis d'acompanyament i assessorament. Al finalitzar, obtenen una llicenciatura reconeguda civilment i poden continuar els seus estudis en nivells superiors o ingressar en el camp laboral amb una base sòlida en Ciències Religioses i un profund coneixement de la identitat cristiana i el diàleg interreligiós.

  La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

  • Crèdits obligatoris: 100
  • Crèdits per a la tesina: 20
  • Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5 ETCS
  • Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

  Total crèdits: 120 ECTS

 • Continguts

  Iniciem l’ampliació de les assignatures de la llicenciatura virtual amb l’ànim de poder implementar progressivament les dues especialitats de Teologia bíblica i de Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural en aquesta modalitat. El curs 2017-2018 es van oferir aquestes dues assignatures noves: Les religions i els drets humans i Història del text bíblic i crítica textual. El curs 2019-2020 es van oferir aquestes assignatures noves: L'espiritualitat en els textos Bíblics, Fe i Ciència i Recursos per a l'animació Bíblica.

 • Destinataris
  • Tota persona interessada a aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia.
  • Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
  • Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  • Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.
  • És necessari tenir la titulació de Batxillerat en Ciències religioses per tal de poder-se matricular com alumne ordinari a la Llicenciatura de Ciències religioses.
S'oferirà en el curs 2024-2025. Curs A