Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
120
Calendari

 

Preu

•    Taxes acadèmiques: 17 €
•    Un crèdit ECTS 45 €
•    Certificat: 27 €
 

Matrícula

Període de matriculacions: del 5 al 26 de setembre de 2023 mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

  • Crèdits obligatoris: 100
  • Crèdits per a la tesina: 20
  • Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5 ETCS
  • Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

  Total crèdits: 120 ECTS
   

 • Continguts

  Iniciem l’ampliació de les assignatures de la llicenciatura virtual amb l’ànim de poder implementar progressivament les dues especialitats de Teologia bíblica i de Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural en aquesta modalitat. El curs 2017-2018 es van oferir aquestes dues assignatures noves: Les religions i els drets humans i Història del text bíblic i crítica textual. El curs 2019-2020 es van oferir aquestes assignatures noves: L'espiritualitat en els textos Bíblics, Fe i Ciència i Recursos per a l'animació Bíblica.

 • Destinataris
  • Tota persona interessada a aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia.
  • Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
  • Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  • Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.
  • És necessari tenir la titulació de Batxillerat en Ciències religioses per tal de poder-se matricular com alumne ordinari a la Llicenciatura de Ciències religioses.
    
S'oferirà en el curs 2024-2025. Curs A