Hermenèutica Bíblica

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 1r
 • Justificació

  L’hermenèutica és l’exercici teòric sobre la interpretació del sentit dels textos i el procés de la seva significació: és l’art del diàleg i la comprensió. Ajuda a comprendre les paraules, els signes i les imatges per situar-les en un marc de sentit. L’hermenèutica interpreta i ajuda a rellegir el text, actualitzant-lo davant les necessitats i expectatives del present. Els escrits bíblics pertanyen a una tradició històrico-cultural i a un context socio-polític propi segons el llibre a considerar; quan diem que son Paraula de Déu, ¿a què ens referim?, ¿què volem dir?

 • Requisits i orientacions prèvies
  • L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
  • Cal estar al cas del Programa de l’assignatura, de la Temportizació dels blocs i de les indicacions que es donen al llarg del curs.
 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada que inclou necessariament:
  - la participació en tots els fòrums temàtics, (el fòrum temàtic és el lloc privilegiat de treball: exposició, estudi, comentari, diàleg, contrast... )
  - la presentació de tots el treballs que es demanen al llarg del curs segons plantejaments continguts en el Programa.
  La puntualització dels requisits es donaran a conèixer al llarg del curs.
  • L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:
  - El material que es publica a l’espai de l’assignatura i les lectures que es proposen. Aproximadament, un 50% del temps assignatura.
  - Recursos dinàmics de treball individual/grupal: dinàmica personal/grupal dels fòrums, trobades presencials, lectura i comentari de textos, recurs audiovisual... Aproximadament, un 50% del temps assignatura.
  - La bibliografia de suport de cada tema continguda en el programa i lliurada al llarg del curs.

  AVALUACIÓ

   • Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.
  • Els percentatges valoratius són:
  - Preparació i presentació treballs: 50%; juntament amb la participació als fòrums: 30%
  - Participació activa a l’assignatura, més enllà dels mínims: 20%
  • L’opció de la Segona Convocatòria (setembre) es contempla per aquells alumnes que no compleixen els requisits de l’opció anterior. A concretar en el seu moment.
  La particularitat de la segona convocatòria es comunicarà oportunament abans de finalitzar el semestre.

 • Competències i objectius

  II. A Competències Específiques de la Llicenciatura en Ciències Religioses

  - Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica.
  - Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-les.
  - Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina

  II.B Específiques del Màster en Teologia Bíblica

  - Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  - Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  - Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  - Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.

  OBJECTIUS

  Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació del text bíblic apropant-nos a Documents recents de l’Església i al pensament d’alguns autors moderns, tot descobrint l’abast de diverses metodologies hermenèutiques.

 • Bibliografia

  Contingut dels Blocs de l’assignatura publicats a la web.

  . La bibliografia de suport de cada bloc juntament amb els articles que es proposen per treballar.

  . Textos orientatius bàsics:

  -          Grondin, J., ¿Qué es la hemenéutica? Barcelona: Ed. Herder 2008.

  -          Pontifícia Comissió Bíblica, La Interpretació de la Bíblia en l’Església. Barcelona. Ed. Claret (1a. edició).