Llic. Joan Gimeno i Prats

Correu electrònic
jgimeno@iscreb.org
Twitter
https://twitter.com/
Invitats/es
Formació
  • Llicenciat en Història per la UB, on va fer també la tesina al programa Recuperació de la memòria històrica a Amèrica Llatina i Àfrica.
  • Les seves dues línies d’investigació aborden les dinàmiques interreligioses a Haití i les relacions entre religió i poder a l’Àfrica occidental. Actualment està realitzant la tesi doctoral a la Universitat de Lleida.
Activitat docent i professional
  • Participa a la xarxa interuniversitària d’estudis africans i afroamericans ARDA (Agrupament per a la Recerca i Docència d’Àfrica) de la UB i al grup GEA (Grup d'Estudis de les Societats Africanes) de l'UdL.
Publicacions
  • «Societats secretes a Haití: ou-topos de la memòria», Quaderns de l'ICA, Monogràfic sobre les memòries múltiples a l'Àfrica, 2022.
  • «Cristianisme al Congo. Frontera, identitat, poder i tradició», a Benet, J., Farrè, A., Gimeno, J., Tomàs, J. (eds), Reis negres, cabells blancs, terra vermella, homentatge al professor d'història d'Àfrica Ferran Iniesta i Vernet, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2016. 
  •  «Haití, un país atrapado en su historia», a Ferran Iniesta(ed.), La frontera ambigua. Tradición y democracia en África, Barcelona: Bellaterra, 2007
  • «Característiques del poder negroafricà a Haití», a la revista Studia Africana, Barcelona, núm. 12, març 2001.
  • També, als números 49 i 50 de la revista Dialogal, unes aproximacions a les religions africanes i afroamericanes.
Notícies publicades
General

Aliança de l'Esperit per a una humanitat en crisi

Dir que vivim en un món en crisi ja no és sinònim de semblar un profeta apocalíptic, un líder messiànic, un polític populista d'esquerres o un ancià amb malenconia repetint que qualsevol temps passat va ser millor.