Modalitat d'impartició
Presencial
ECTS
120
Calendari

 

Preu

•    Un crèdit ECTS Batxillerat: 35€. 
•    Un crèdit ECTS Llicenciatura: 39€.
•    Certificat: 27 €
•    Taxes acadèmiques: 17 €
 

Matrícula

Del 4 al 17 de setembre de 2023 mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  La Llicenciatura en Ciències Religioses ofereix una immersió profunda en els principals aspectes de la religió, amb un enfocament específic en l'identitat cristiana i el diàleg interreligiós. Aquest programa educatiu està dissenyat per proporcionar als estudiants una comprensió completa dels fonaments teològics, històrics i culturals de la religió, mentre promou el respecte i la comprensió entre les diferents tradicions religioses.

  El programa està estructurat en dos cicles. En el primer cicle, que té una durada de tres anys, els estudiants adquireixen una base sòlida en matèries fonamentals com el pensament filosòfic, la història de la filosofia, la Bíblia, la teologia, la història de l’Església i temes morals, entre altres. En el segon cicle, els estudiants poden especialitzar-se en: Teologia bíblica, Identitat cristiana i diàleg; o Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

  Els estudiants reben el suport necessari per a la seva formació acadèmica a través de professors qualificats i un campus virtual amb múltiples serveis d'acompanyament i assessorament. Al finalitzar, obtenen una llicenciatura reconeguda civilment i poden continuar els seus estudis en nivells superiors o ingressar en el camp laboral amb una base sòlida en Ciències Religioses i un profund coneixement de la identitat cristiana i el diàleg interreligiós.

  ---

  La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

  Crèdits comuns: 20
  Crèdits d’Especialitat: 80
  Crèdits de tesina: 20
         Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
         Crèdits per a la tesina: 15

  Total crèdits: 120 ECTS

  Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

  La llicenciatura completa s'ofereix en tres anys. Els cursos són cíclics. Enguany s’ofereix el curs C.

  Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 • Destinataris
  • Tota persona interessada a aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia.
  • Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
  • Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  • Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.
  • És necessari tenir la titulació de Batxillerat en Ciències religioses per tal de poder-se matricular com alumne ordinari a la Llicenciatura de Ciències religioses.
    
S’oferirà en el curs 2024-2025 Curs A

* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

** Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

S’oferirà en el curs 2025-2026 Curs B

* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

** Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).