Batxillerat Primer Curs 2021-22

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Història de la Filosofia I*

Antoni Bosch-Veciana

Introducció a les Ciències Religioses**

Antoni Bosch-Veciana

Moral Fonamental

Antoni Nello
Introducció a l’Antic Testament

Rosa Boixareu

Sociologia de la Religió

Maria Forteza

Grec I

Samuel Sais

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

Fenomenologia

Xavier Marín

Fenomenologia

Xavier Marín

Ètica 

Abel Jiménez

Ètica 

Abel Jiménez

 

*Història de la Filosofia I del 13 de setembre al 22 de novembre
**Introducció a les Ciències Religioses del 29 de novembre al 17 de gener

 

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15 Introducció a les Ciències Religioses*

Antropologia Filosòfica**

Antoni Bosch-Veciana
Teologia Fonamental

Manuel Andueza
Metodologia Teològica***

Manuel Andueza

Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana****

Mònica Santín

Metafísica

Daniel Salgueiro

Introducció al Nou Testament

Jaume Duran

19.15- 20.00
20.15-21.00 Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
Història de la Filosofia II

Abel Jiménez
 

*Introducció a les Ciències Religioses del 31 de gener al 7 de març
**Antropologia Filosòfica del 14 de març al 30 de maig

*** Metodologia Teològica del 2 de febrer al 9 de març
**** Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana del 16 de març al 8 de juny

 

 
 

Batxillerat Segon Curs

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Evangelis Sinòptics i Actes

Marisa Melero

Pentateuc i Històrics

Jaume Angelats

 

Misteri de Déu

Núria Caum

Patrologia

Joan Torra

 

Psicologia de la religió*

Xavier Marín

Moral Sexual*

Núria Carulla

19.15- 20.00
20.15-21.00

Llibres Profètics

Joan Ramon Marín

Llibres Profètics

Joan Ramon Marín

* Assignatures optatives. Cal escollir-ne una
* Psicologia de la Religió, del 17 de setembre al 3 de desembre
* Moral Sexual, del 10 de desembre al 21 de gener

 

Segon semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Antropologia Teològica

 

Josep M. Yglesias

 

Introducció a la diversitat Religiosa*

Joan Hernández

Grec II**

Samuel Sais

Seminari:
Música
Religiosa**


Josep Falcó


Escatologia

 

Josep Giménez

Cristologia

Màxim Múñoz

Moral Sexual***

Núria Carulla

 

Moral de la vida****

Antoni Nello

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

Mariologia

Núria Caum

* Introducció a la diversitat Religiosa, de l’1 de febrer al 8 de març
** Grec II i Música Religiosa, del 15 de març al 7 de juny
*** Moral Sexual, del 4 de febrer al 18 de març
**** Moral de la Vida, del 25 de març al 10 de juny


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN TEOLOGIA BÍBLICA

Primer semestre

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Exegesi NTI: Relats de la Resurrecció


Antoni Pou

Seminari I: Comprenent l’evangeli des de Marc

Marisa Melero

 

Hermenèutica bíblica


Jordi Cervera

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

 

Segon semestre

 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

 

Fe i ciència*


Miquel Calsina
David Jou
Ramon Maria Nogués

Recursos per a
l'animació Bíblica


Lluís Agustí

Espiritualitat En els textos bíblics

M. Claustre Solé

 
19.15- 20.00
20.15-21.00

* Fe i ciència:
Miquel Calsina, de l’1 de febrer a l’1 de març
David Jou, del 8 de març al 5 d’abril
Ramon Maria Nogués, del 19 d’abril al 17 de maig


LLICENCIATURA ESPECIALITAT EN DIÀLEG INTERRELIGIÓS, ECUMÈNIC I CULTURAL

Primer semestre

 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Trets Fonamentals de la Cultura Actual


Miquel Tresserras

Esglésies Orientals


Xavier Vicens

Els Fonaments de l’Islam Plural

Theo Loinaz

 

 

19.15- 20.00
20.15-21.00

 

Segon semestre

 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
18.30-19.15

Daoisme Confucianisme


Manel Ollé

Fe i ciència*


Miquel Calsina
David Jou
Ramon Maria Nogués

 

 

Religions Africanes Tradicionals i afroamericanes**


Antoni Calvera
Joan Gimeno

Seminari I: Instruments per al Diàleg


Xavier Marín

19.15- 20.00
20.15-21.00

* Fe i ciència:
Miquel Calsina, de l’1 de febrer a l’1 de març
David Jou, del 8 de març al 5 d’abril
Ramon Maria Nogés, del 19 d’abril al 17 de maig
** Religions Africanes Tradicionals i afroamericanes:
Antoni Calvera, febrer 3, 10, 17, 24; març 3, 10, 17, 24, 31; abril 7
Joan Gimeno, abril 21, 28; maig 5, 12, 19