Exegesi NTII:Els miracles de Jesús

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  Què deuen tenir aquestes històries escrites fa una pila d’anys i que encara avui ens captiven? Certament que es diu que una imatge val més que mil paraules, que una imatge impacte més en la memòria i es recorda més fàcilment que no pas un discurs abstracte. Però, copsem el sentit de les paràboles? El seu significat? Hem sentit les paràboles de Jesús des de petits i encara ens interpel·len. És un dels elements més característics del missatge de Jesús, potser el que més, i presenten una realitat que ens apropen al Jesús històric i a la Palestina del segle I, però les va pronunciar Jesús tal com les trobem ara?

 • Continguts

  Gran part dels evangelis sinòptics està ocupat per paràboles de Jesús i aquestes no són úniques en el món contemporani de Jesús. Aquesta assignatura concentra els esforços en cercar el sentit
  original de les paràboles, intentant discernir què ha afegit la tradició primitiva i què hi ha de la mà redactora dels evangelistes, amb la finalitat d’arribar a les paràboles tal com Jesús les hauria pronunciat i al sentit que originàriament tenien.

  El curs està dividit en set unitats:
  Unitat 1. Les paràboles de Jesús en els evangelis
  Unitat 2. El llenguatge de les paràboles
  Unitat 3. Estructura de les paràboles
  Unitat 4. Història de la interpretació de les paràboles
  Unitat 5. El camí que han fet les paràboles. De Jesús als evangelis
  Unitat 6. Aproximació al missatge de les paràboles
  Unitat 7. Estudi de dues paràboles

 • Requisits i orientacions prèvies

  És requereix haver cursat les assignatures que tracten el Nou Testament, sobretot Introducció al Nou Testament i els Sinòptics.

 • Metodologia i avaluació

  A l’aula:
  1. Exposició del professor (30%).
  2. Exposició de l’estudiant, grup de discussió, exercicis (15%).

  Fora de l’aula:
  1. Lectures, recensió i comentari d’un text, treballs individuals, recerca de materials pertinents a biblioteques (25%).
  Estudi personal (30%).

  L’avaluació consisteix en la valoració del conjunt d’activitats que realitzarà l’estudiant:
  1. L’exposició oral i la participació a l’aula (25%)
  2. La recensió i comentari escrit d’un text i els treballs individuals (25%)
  3. El treball final sobre una paràbola (50%)

 • Competències i objectius

  Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat. Estar familiaritzat amb les darreres teories, interpretacions, mètodes i tècniques.
  Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los. Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
  Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i ús de les llengües bíbliques.
  Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  Participar en les noves aportacions fetes en el món bíblic.

  L’estudiant serà capaç de conèixer les teories, interpretacions, mètodes tècniques i recursos d’investigació per poder estudiar críticament les paràboles i poder interpretar-les. Serà capaç d’assolir un coneixement més profund dels evangelis sinòptics que el farà servir com a fonament
  de la teologia. També serà capaç d’escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats o grups de discussió. I, finalment, ser capaç de comunicar de manera escrita o oral els coneixements adquirits i què en pensa del tema estudiat.

 • Bibliografia

   Pel que fa al material del curs, un bon manuals de referència, que pot servir gairebé com a llibre de text, és el llibre de 

  J. Jeremias, Las parábolas de Jesús, Estella: Verbo Divino 2003.

  Un altre llibre important és el de 

  C. H. Dodd, Las Parábolas del Reino, Madrid: Cristiandad 2001.

  Durant el curs es donarà més material, com articles de revistes especialitzades i capítols d’obres fonamentals del món bíblic.

Professorat no estable