Hebreu I **

ECTS: 5
Curs: ANUAL
  • Justificació

    *Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
    Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
    Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).