Història del text bíblic i critica textual

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  L’assignatura aborda el tema de la crítica textual des de la vessant teòrica i pràctica. A ningú no se li escapa que, a vegades, llegint diferents Bíblies ens trobem amb traduccions més o menys diferents. Més enllà del problema de la perícia del traductor, ens ve la pregunta al cap: «I el text original, què diu?» I llavors encara ens ve una altra pregunta al cap: «Però, el text original, quin és, quan el que es conserva del text bíblic són manuscrits» ? La crítica textual té dues finalitats: (1) posar en evidència la història del text bíblic; (2) restaurar el text bíblic quan està corromput, amb l’ús de tècniques adequades.

 • Continguts

  1. HISTÒRIA DEL TEXT BÍBLIC
  1.1. Justificació i panoràmica general                                                                        
  1.2. Història del text de l’Antic Testament
  1.3. Introducció a la masora del text hebreu
  1.4. Les versions antigues del text hebreu
  1.5. Història del text del Nou Testament
   
  2. CRÍTICA TEXTUAL

  2.1. Teoria de la crítica textual
  2.2. Com llegir l’aparat crític d’un text bíblic
  2.3. Exemples pràctics:  Nm 11,10-23; Ac 2,1-11

 • Requisits i orientacions prèvies

  Caldria un mínim coneixement de llengües bíbliques: hebreu i grec. De totes maneres, la pràctica de la crítica textual ens servirà també per introduir algunes petites nocions de vocabulari i de gramàtica.

 • Metodologia i avaluació

   

   L’assignatura té 5 ECTS (=125 hores). Aquestes 125 hores es distribueixen de la següent manera:
   
  -Activitat a l’aula (35%) que inclou: exposicions del professor (23%), activitats a classe (8%) i tutories (4%).

  -Activitat fora de l’aula (65%) que inclou: estudi personal (38%), preparació activitats a classe (21%) i tutories (6%).

   -El bloc 1 del curs, a part de l’explicació teòrica, presentarà els diversos testimonis textuals dels textos bíblics a estudiar per comparar-los entre ells. El bloc 2 del curs entra de ple en el treball analític textual.

  -L’avaluació és continuada. S’avaluen les competències que es mencionen en l’apartat següent. Unes activitats avaluadores ajudaran a concretar la feina:

  .comparar visualment els testimonis textuals dels passatges bíblics proposats
  .classificar les diferències entre els testimonis textuals
  .aprendre i aplicar la feina dels masoretes sobre el text hebreu
  .aprendre i aplicar la lectura dels aparats crítics en les edicions modernes del text bíblic
  .escriure una síntesi sobre el sentit del text estudiat
   
   AVALUACIÓ
   
  - En aquesta assignatura es fa avaluació continuada. El curs s’acaba, doncs, al finalitzar les classes. Durant les setmanes de preparació i d’avaluació simplement es donarà temps per acabar de completar les activitats que ens faltin.

  - S’avaluen les quatre competències mencionades en l’apartat següent. 
  Cada competència tindrà una activitat específica per avaluar-la. Cada competència equival a un 25% de la nota total del curs.

  - S’ha de realitzar almenys el 30% de les activitats.
   

 • Competències i objectius

   -Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  És a dir, entendre quin és el valor de la crítica textual i de les traduccions antigues de la Bíblia.

  -Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
  És a dir, conèixer les eines necessàries per investigar un text bíblic.

  -Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los.
  És a dir, saber treballar sobre un text concret.

  -Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina.
  És a dir, tenir en compte els estudis fets sobre un text i al mateix temps saber treballar pel propi compte (sense repetir).

   OBJECTIUS

  En aquest curs coneixerem les fonts que utilitzem en l’estudi del text bíblic (manuscrits, versions antigues, citacions dels Pares de l’Església...) i les seves característiques.

  Assumirem els principis de la crítica textual: identificar els errors (involuntaris o voluntaris) del copista del text bíblic.

  Coneixerem i usarem els recursos necessaris per treballar el text bíblic: estudi de l’aparat crític i aplicació de les lleis de la crítica.
   

 • Bibliografia

  Diccionaris i Enciclopèdies, en els articles corresponents: «El text de l’AT», «Versions antigues», «Crítica textual», etc.

  Brotzman, Ellis R. – Trully, Eric. J., Old Testament Textual Criticism. A Practical Introduction, Grand Rapids (MI): Baker Academic 1994, 22016.

  Fernández Marcos, Natalio, Introducción a las Versiones Griegas de la Biblia (CSIC, Textos y Estudios «Cardenal Cisneros» 23), Madrid 1979.

  Klein, Ralph W., Textual Criticism of the Old Testament. The Septuagint after Qumran, Philadelphia: Fortress Press 1974.

  O’Calahan, Josep, Introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento, (Instrumentos para el Estudio de la Biblia III) Estella: Verbo Divino 1999.

  Parker, C. D., An Introduction to the New Testament Manuscripts and their Texts, Cambridge University Press: 2008.

  Pisano, Stephen, Introduzione alla critica testuale dell’Antico e del Nuovo Testamento, Roma: PIB 31998

  Puigdollers i Noblom, Rodolf, El text del Nou Testament. Introducció a la crítica textual, Barcelona: Publicacions FTC (Instrumenta 2) 2019.

  Simian-Yofre, Horacio (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento, Bologna: EDB 1994

  Tov, Emmanuel, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis: Fortress Press – Royal Van Gorcum: Assen 1992, 2001.

  Wonneberger, Reinhard, Understanding BHS. A Manual for the Users of Biblia Hebraica Stuttgartensia (Subsidia Biblica 8), Roma: PIB 1984.

  Würthwein, Ernst, The Text of the Old Testament, Grand Rapids (Michigan): William B. Eerdmans Publishing Co. 1979 (= Der Text des Alten Testaments, Stuttgart 41973).

Professorat no estable