Teologia Espiritual

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 3
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
 • Justificació

  La teologia espiritual en el mar general de la teologia presenta alguns dels elements fonamentals de l’espiritualitat cristiana i una síntesi històrica del seu desenvolupament en l’Església catòlica. Recalca de forma especial l’experiència espiritual tan personal com comunitària i els grans testimonis de vida i virtuts cristianes.

 • Continguts

  Tema1. Experiència de Déu i seguiment de Jesús
  Tema 2. Discerniment espiritual i vida de pregària
  Tema 3. Situacions particulars. Ascètica i Mística
  Tema 4. Síntesi històrica de l’espiritualitat cristiana 1
  Tema 5. Síntesi històrica de l’espiritualitat cristiana 2
  Tema 6. Síntesi històrica de l’espiritualitat cristiana 3

 • Requisits i orientacions prèvies

  Se suposa que l’alumne prèviament ha cursat estudis fonamentals de teologia i de bíblia, així com d’antropologia teològica i història de l’Església.

 • Metodologia i avaluació

  L’alumne llegeix i estudia els textos que hi ha a la web, i respon a les preguntes. Envia les respostes en el marc de temps prefixat. També participa dels debats oberts que hi ha i assisteix a les trobades presencials.

  AVALUACIÓ

  El professor estudia les respostes dels alumnes, les comenta per escrit i les qualifica , explicant les raons de les qualificacions. També té molt present els debats o fòrums i la presència dels alumnes a les trobades presencials.

 • Competències i objectius

  Comunicació escrita
  Pensament crític
  Pensament analític
  Orientació a la qualitat
  Resolució de problemes

  OBJECTIUS

  1. Posar unes bases mínimes com a guia intel•lectual sobre els temes.

  2. Despertat interès de l’alumne en els temes de l’espiritualitat cristiana, tan a nivell de la reflexió sobre la seva vida i la de la comunitat cristiana, com poder comprendre altres espiritualitats no cristianes des de la pròpia identitat de fe.

  3. Conèixer algunes de les grans tradicions espirituals de l’Església, des de els seus inicis fins el Concili Vaticà II i veure com avui de formes diverses mantenen en gran part la seva actualitat i creativitat. Una part de l’obre de l’Esperit Sant a l’Església.

 • Bibliografia

  Diccionaris d’espiritualitat, fons documental de “Clàssics del Cristianisme”, obres de determinats autors i escrits del professor