Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
36
Calendari

D'octubre de 2024 a juny de 2025

Preu
  • Taxes acadèmiques: 18 €.
  • Un crèdit ECTS 48 €.
  • Certificat: 28 €.
Matrícula
  • Primer període de matrícules: del 3 al 30 de setembre de 2024
  • Segon període de matrícules: del 4 al 12 de febrer de 2025
  • Mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

  • Presentació

    Està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l’Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura.