Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
36
Calendari

D'octubre de 2023 a juny de 2024

Preu
  • Taxes acadèmiques: 17 €.
  • Un crèdit ECTS 45 €.
  • Certificat: 27 €.
Matrícula

Període de matriculacions: del 5 al 26 de setembre de 2023 mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

  • Presentació

    Està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l’Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura.