Cursos que ofereixen una visió àmplia de la Bíblia per a poder aprofundir en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura.