Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
18
Preu
 • Taxes acadèmiques: 18 €.
 • Un crèdit ECTS: 48 €.
 • Certificat: 28 €.
Matrícula
 • Primer període de matriculació: del 3 al 30 de setembre de 2024 
 • Segon període de matriculació: del 4 al 12 de febrer de 2025 
 • Mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  La Conferència Episcopal Espanyola és l’entitat que té les competències atorgades per establir el perfil i requisits per obtenir la titulació de mestre i professor de religió. Així, és necessari distingir:

  Per Acord de la LXXXIX Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola de 27 d'abril de 2007, per ser designat professor de religió catòlica per l'Administració pública és necessari reunir els següents requisits: Estar en possessió de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) expedida per la Comissió Episcopal d'Ensenyament i Catequesi, haver obtingut de l'Ordinari diocesà on impartirà classes de religió la Declaració Eclesiàstica d'Idoneïtat, DEI, i com a professor competent i idoni haver estat proposat (missió canònica), per aquest Ordinari diocesà. Cf. Exigències per a l'establiment de la normativa sobre la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica, DECA, en centres acadèmics i altres institucions.

  L’ISCREB contribueix a la formació dels mestres i professors de religió catòlica tot oferint els crèdits necessaris que cal superar per a l’obtenció de la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica d’acord amb els criteris establerts per la Conferència Episcopal Espanyola. Amb aquesta titulació s'acredita que es posseeixen els coneixements i les estratègies fonamentals que capaciten per al desenvolupament d’aquest servei eclesial.
   

 • Requisits d'accés

  És necessari tenir un grau. Les possibles vies són: 

  a) Grau o Batxillerat en Teologia
  b) Grau civil
  c) Graduat en Ciències Religioses

  Segons formació prèvia, s'impartiran unes assignatures o altres. Si us plau, feu cas al darrer apartat d'aquesta pàgina informativa. Allà trobareu descrit de forma específica quin pla d'estudi se seguirà segons accés (a, b o c). 

 • Destinataris

  Els destinataris prioritaris d’aquesta oferta formativa són els professors d’educació secundària i batxillerat. De tota manera, aquesta formació pot ser interessant per aquelles persones que des de l’àmbit educatiu volen posar al dia els seus coneixements respecte del fet cristià o bé, aquelles altres persones que, tot i no formar part d’aquest col·lectiu, volen fer una aproximació al conjunt de la fe cristiana de forma sintètica i global.
   

b) Graduat civil

Caldrà que cursin tot el Batxillerat en Ciències Religioses (180 ECTS) i les següents assignatures: 

*Psicologia de la Religió: aquesta assignatura ja formava part del pla d’estudis del Batxillerat

A partir del curs 2024 2025, aquestes assignatures de la DECA de secundària passen a incorporar-se al pla d’estudis del Batxillerat en Ciències Religioses.

Per tant, els alumnes que ja disposin d’un Graduat civil caldrà que cursin totes les assignatures del Batxillerat en Ciències Religioses, a excepció de les següents matèries:

 

 • Seminari de 1r curs: Introducció a la Iconografia Cristiana (modalitat presencial) Simbologia i Estètica (modalitat virtual) (4 ECTS)
 • Seminari de 2n curs: Música Religiosa (modalitat presencial) Una mirada al món de la globalització (modalitat virtual) (4 ECTS)
 • Grec I (4 ECTS)
 • Introducció a l'Ecumenisme (2 ECTS)
c) Graduat en Ciències Religioses

En aquest cas haurà de cursar les assignatures de Didàctica de la Religió a Secundària, Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària i Pedagogia de la Religió a Secundària.