Calendari acadèmic Iscreb Virtual Curs 2024-25

 
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 22
23
24
25
26
27
28
 29
30
 
 
 
 
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

- 3-30 Període de matrícula primer semestre
- 9 Data límit per lliurar les actes

 

- 5 Inici del primer semestre
- 5 Trobada en modalitat online d'inici de semestre per als alumnes de Batxillerat, Llicència, Deca de primària i Secundària
- 14 Inauguració del Curs Acadèmic 2024-2025. Lliçó inaugural a càrrec de Xavier Pallàs sobre el tema: "El llenguatge de les campanes a Catalunya"

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 16
 17
18
19
20
21
22
 23
24
25
26
27
28
 29
 30
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 26
 27
 28
 29
30
31
         
 

-9 Primera trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència i Deca de primària i Secundària

 

 

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 19
20
 21
 22
23
24
25
26
27
 28
 
 
 

 

- 11 Segona trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència

 

- 3 Data límit per a lliurar les actes del primer semestre
- 4-12 Període de matriculació del segon semestre
- 15 Inici del segon semestre
- 15 Trobada en modalitat online d'inici del segon semestre per als alumnes de Batxillerat, Llicència, Deca de primària i Secundària

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 16
17
 18
19
20
21
22
23
24
 25
 26
27
28
29
30
 
 
 
 
 

-15 Primera trobada presencial per als alumnes de Batxillerat, Llicència i Deca de primària i de Secundària

 

 - 22-25 Matrícula per a les proves de Llengües Modernes

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 26
27
28
29
30
31
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

- 10 Segona trobada presencial, del segon semestre, per als alumnes de Batxillerat, Llicència i DECA primària
- 10 Prova de Llengües

 

- 25 Data límit per a lliurar les actes de segon semestre

   
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Dl
Dm
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

 

 

- 8 Data límit per lliurar les actes a Secretaria

   

 

 

 

 

Calendari de les jornades presencials a Barcelona

Calendari jornades presencials a Barcelona

Per als alumnes de Batxillerat, Llicència i DECA de Primària i Secundària

1r semestre: 1era trobada online 5 d'octubre
1a Jornada presencial: 9 novembre
2a Jornada presencial: 11 de gener
2n semestre: 1era trobada online 15 de febrer
1a Jornada presencial: 15 de març
2a Jornada presencial: 10 de maig

 

Calendari de les trobades presencials de les seus

Calendari trobades presencials a Antequera

1r semestre
1a Jornada presencial:
2a Jornada presencial:
2n semestre
1a Jornada Presencial:
2a Jornada Presencial:

Calendari trobades presencials a Bilbao

1r semestre
1a Jornada presencial: 26 d'octubre
2a Jornada presencial: 14 desembre
2n semestre
1a Jornada Presencial: 15 de març
2a Jornada Presencial: 15 de maig

Calendari trobades presencials a Madrid

1r semestre
1a trobada, 16 de novembre
2a trobada, 18 de gener
2n semestre
1a trobada, 22 de març
2a trobada, 17 de maig

Calendari trobades presencials a Mallorca

1r semestre
1a Jornada presencial: 16 de novembre
2a Jornada presencial: 18 de gener
2n semestre
1a Jornada Presencial: 22 de març
2a Jornada Presencial: 17 de maig

Calendari trobades presencials a Menorca

1r semestre
1a trobada, 4 d'octubre
2a trobada, 13 de desembre
2n semestre
1a trobada, 14 de febrer
2a trobada, 23 de maig

Calendari trobades presencials a València

1r semestre 16 de novembre
1a trobada,
2a trobada, 18 de gener
2n semestre
1a trobada, 22 de març
2a trobada, 17 de maig