En aquesta secció publiquem algunes de les tesines i treballs finals de les diplomes d'especialitat universitària dels nostres alumnes, per així poder-les fer accessibles a aquells qui provin interès per llegir-les. 

L'objectiu és dotar als alumnes, professors, i ciutadans interessats en l'àrea de la Ciència de les Religions, de materials que els siguin útils per a l’exercici de les seves activitats professionals, o pel seu ús personal. 

Les tesines estan publicades en català o en castellà, segons la preferència de l'alumne que la presenta.

Ponència a Menorca

L’Església en el món contemporani segons Gaudium et spes del Vaticà II

Autor/a: Mn. Vicent Benedito Morant
Data de publicació: 05|2024
Tesina

Cançons als nens morts de Gustav Mahler Dol i consol en temps de mort de Déu

Autor/a: Frederic Blanco del Prado
Data de publicació: 04|2024
Mitologia i Simbologia

La Mitologia de Harry Potter

Autor/a: Nerea Riesco
Data de publicació: 03|2024
Ponència a Menorca

La paraula viva de Déu

Autor/a: Marc Mercadé
Data de publicació: 02|2024
Ponència a Menorca

La renovació litúrgica des del Vaticà II

Autor/a: Mn. Josep Teixidó i Cuenca
Data de publicació: 12|2023
Escola de Teologia del Maresme

La pau i el seu sentit bíblic

Autor/a: Dr. Jaume Duran i Navarro
Data de publicació: 12|2023
Ponència a Menorca

Els Ministeris a l'Església: Una Reflexió sobre el Ministeri Ordenat i Nous Ministeris

Autor/a: Dr. Jaume Fontbona
Data de publicació: 10|2023
Lliçó inaugural

La Llum i les Tenebres en l’Evangeli de Joan: una interpretació psicològica i simbòlica

Autor/a: Antoni Pou-Muntaner
Data de publicació: 10|2023
Ponència a Menorca

El ministeri i els nous ministeris de l’Església

Autor/a: Dr. Jaume Fontbona
Data de publicació: 10|2023
Tesina

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

Autor/a: Llic. Ezequiel Mir
Data de publicació: 09|2023
Tesina

Cap a una espiritualitat steniana per al diàleg

Autor/a: Myrna Najat Torbay Khoury
Data de publicació: 09|2023
Ponència a Menorca

Una política basada en l’esperança

Autor/a: Dr. Xavier Alonso Calderón
Data de publicació: 04|2023
Ponència a Menorca

Església particular i Església universal

Autor/a: Llic. Lluís Agustí i Parrot
Data de publicació: 03|2023
Treball final

L'anàlisi psicològic-simbòlic com a metodologia d'estudi i tècnica didàctica a les ciències gastronòmiques

Autor/a: Josefina Maldonado Cartini
Data de publicació: 02|2023
Ponència a Menorca

La sinodalitat avui i aquí: com la podem viure?

Autor/a: Llic. Lluís Agustí i Parrot
Data de publicació: 12|2022
Tesina

L’evangelització o la catequesi, tenen res en comú?

Autor/a: Immaculada Farré
Data de publicació: 11|2022
Lliçó inaugural

Inauguració del curs ISCREB 2022-23: Homenatge a Eusebi Colomer i Pous sj.

Autor/a: Sergi Gordo Rodríguez
Data de publicació: 10|2022
Ponència a Menorca

"La formació és una eina clau per donar raó de la nostra esperança"

Autor/a: Sonia Febrer Romero
Data de publicació: 05|2022
Tesina

La novetat del regne de Déu en l'Evangeli de sant Marc: referència per al discerniment espiritual cristià

Autor/a: José Santiago Jardón, alumne de l'ISCREB
Data de publicació: 05|2022
Lliçó inaugural

El coneixement polièdric de Déu

Autor/a: Ramon M. Nogués
Data de publicació: 12|2021
Ponència a Menorca

Què ens ha deixat la pandèmia a la nostra societat?

Autor/a: Dr. Antoni Pou
Data de publicació: 10|2021
Lliçó inaugural

La caritat política a l'Encíclica Fratelli Tutti

Autor/a: Dr. Gaspar Mora
Data de publicació: 10|2021
Tesina

El dubte de Tomàs

Autor/a: Manuel de Tuñas Martín
Data de publicació: 09|2021
Tesina

Déu en el Treball

Autor/a: Montserrat Gispert Bosch
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Signes d'una espiritualitat laica

Autor/a: José Manuel Bobadilla Gómez
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Teologia, dit de sorpresa i desafiament: la transfiguració dels contrastos

Autor/a: Moisés Sánchez Sánchez
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Les creus de terme historiades del bisbat de Girona

Autor/a: Josep Narcís Pujol
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Societat, litúrgia i inculturació

Autor/a: David Torras i Llauradó
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La doctrina del amor segons Ibn al-‘Arabi

Autor/a: Ana Eva Jarabo
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La iconoclasia en l'abstracció i l'atonalisme. Schönberg i Kandinsky

Autor/a: Maria Gelpí Rodríguez
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Henry Le Saux

Autor/a: Alfred Tejedor
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La pedagogia religiosa de l'art romànic al nord d'Aragó: un apassionant descobriment.

Autor/a: Luisa de Haro Navarro
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La Doble Pertinença Religiosa. Repte per al pensament cristià

Autor/a: Joaquim Fernández Angelats
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Job, la veu d'una humanitat sofrent.

Autor/a: Roser Estrada Desunvila
Data de publicació: 11|2020
Lliçó inaugural

El diàleg interreligiós en el context de la comunicació intercultural

Autor/a: Dr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta
Data de publicació: 10|2019
Tesina

Jesús en les religions, com a element pel diàleg interreligiós

Autor/a: Xavier Padilla
Data de publicació: 05|2019
Lliçó inaugural

Un Déu transparent?

Autor/a: Dr. Josep Otón
Data de publicació: 10|2018
Tesina

Bhakti, el camí de la devoció

Autor/a: Mireia Patiño Coll
Data de publicació: 06|2018
Tesina

Ecologia en Santa Clara d’Assís

Autor/a: Rita Maria Da Paixao OSC
Data de publicació: 06|2018
Tesina

L’aigua i la dona a la Bíblia: Agar a l’Antic Testament i la samaritana al Nou Testament

Autor/a: Gadi Bosch Pons / Germana clarissa de Ciutadella de Menorca
Data de publicació: 11|2017
Lliçó inaugural

Luter i la reforma, ahir i avui: del conflicte a la comunió.

Autor/a: Dr. Antoni Matabosch
Data de publicació: 10|2017
Tesina

Chillida: una finestra oberta a la transcendència

Autor/a: Jòrdan Faugier
Data de publicació: 06|2017
Lliçó inaugural

L'ésser humà avui. Les transmissions en el moment actual

Autor/a: Dr. Lluís Duch
Data de publicació: 10|2016
Ponència a Menorca

Petjades d'Aparecida a Evangelii gaudium: «La dolça i confortadora alegria d'evangelitzar»

Autor/a: Dr. Santiago Madrigal
Data de publicació: 10|2016
Ponència a Menorca

Misericòrdia a l’Antic Testament

Autor/a: Jordi Cervera i Valls
Data de publicació: 12|2015
Lliçó inaugural

Els camins de la literatura vers Déu

Autor/a: Dr. Gabriel Magalhães
Data de publicació: 10|2015
Ponència a Menorca

L’Evangeli de Lluc. L’Evangeli de la Misericòrdia

Autor/a: Mn. Joan Febrer
Data de publicació: 09|2015
Ponència a Menorca

"Visió litúrgica de l'Evangeli Gaudium"

Autor/a: Dr. Bernabé Dalmau
Data de publicació: 12|2014
Lliçó inaugural

La dignitat humana, fonament d’un ordenament jurídic just, alliberador i solidari - Eugeni Gay

Autor/a: Dr. Eugeni Gay
Data de publicació: 10|2014
Ponència a Menorca

La transformació missionera de l'Església segons l'Evangelii Gaudium.

Autor/a: D. Sebastià Taltavull
Data de publicació: 09|2014
Ponència a Menorca

El món polític, avui.

Autor/a: Dr. Ignasi Boada
Data de publicació: 05|2014
Ponència a Menorca

La dimensió social de l'evangelització en Evangeli gaudium

Autor/a: Dr. Vicente Altaba
Data de publicació: 02|2014
Ponència a Menorca

"L’economia global, escenari de la nova Evangelització"

Autor/a: Dr. Miquel Àngel Casanovas Camps
Data de publicació: 12|2013
Lliçó inaugural

L'ecumenisme com a moviment de pau en els s.XIX - XX

Autor/a: Cardenal Walter Kasper
Data de publicació: 10|2013
Lliçó inaugural

"Poetes catalans en diàleg amb Déu"

Autor/a: Dr. Carles Torner
Data de publicació: 10|2012
Tesina

Monestir de Sant Benet de Mataró: Origen i Fundació (1881-1905)

Autor/a: Conxita Gómez i Subirà
Data de publicació: 02|2012
Lliçó inaugural

Ramon Llull, inspiració per al diàleg interreligiós

Autor/a: Dr. Jordi Gayà
Data de publicació: 10|2011
Lliçó inaugural

“Déu vos guard!”: Allà on es troben l'essència de la parla i la religió

Autor/a: Dr. Josep M. Esquirol
Data de publicació: 10|2010
Lliçó inaugural

Els Pares de l’Església, mestres d’espiritualitat per al segle XXI

Autor/a: P. Cebrià Piferré
Data de publicació: 10|2009
Ponència a Menorca

"Aparecida: el seu context i caracteristiques fonamentals de la seva teologia"

Autor/a: José Sols Lucía
Data de publicació: 01|1900

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.