Tesina

Henry Le Saux

Any:
2018
Autor/a:
Alfred Tejedor

El tema del present treball està en continuïtat amb l’encetat amb motiu de la presentació de la tesina de master Url-Iscreb,”Henri Le Saux, experiència advaita i experiència cristiana”. En aquella primera presentació centràrem la nostra atenció en la lectura de bona part de la seva obra escrita –els seus llibres1:

 • Ermites du Saccidânanda. Un essai d’intégration chrétienne de la tradition monàstiques de l’Inde, (1956);
 • Sagesse hindoue mystique chrétiene: du Vedanta à la Trinité, (1965);
 • La rencontre de l’hindouisme et du cristianisme, (1965);
 • Une messe aux sources du Gange, (1967);
 • Gnânânanda: un maitre spirituel du pays tamoul: récits du Vanya, (1970);
 • Éveil à soi, éveil à Dieu: essai sur la prière, (1971);
 • Souvenirs d’Arunachâla: récit d’un ermite Chrétien en terre hindoue, (1978);
 • Initiation à la spiritualité des Upanishads: “Vers l’autre rive”, (1979);
 • Intériorité et révélation: essais théologiques, (1982); Les yeux de lumière (1979).

Ja llavors anunciàvem el tema de la present tesina que es basaria en la lectura detinguda del seu diari que, no va ser pas escrit per ser publicat,

 • “La montée au fond du coeur” 2 –escrit durant els 25 anys d’estada a l’Índia.
 • Cercador de comunicacions

  Accés al cercador de comunicacions