Tesina

Ecologia en Santa Clara d’Assís

Any:
2018
Autor/a:
Rita Maria Da Paixao OSC

Aquest treball de recerca «Ecologia en Santa Clara d’Assís, relació-comunió amb tota la Creació» és un camp d’investigació des de l’ecologia integral que resta obert a noves investigacions i a nous temes, com pot ser l’ecofeminisme.