Tesina

Cap a una espiritualitat steniana per al diàleg

Any:
2023
Autor/a:
Myrna Najat Torbay Khoury

En el moment d'escollir un tema per a l'elaboració de la tesina, semblava interessant poder articular els dos elements que defineixen l'especialitat d'aquesta llicenciatura, la Identitat Cristiana i el Diàleg amb l'espiritualitat i la mística, donat que són dues dimensions valuoses que afavoreixen la trobada entre les religions.  Així doncs, hem pensat en la figura d'Edith Stein que sens dubte emergeix amb tota la seva força, ja que durant la seva vida a més de ser capaç de conviure harmoniosament amb persones de diverses religions (jueves, protestants i catòliques), de dialogar lliurament i obertament amb elles, de servir-les i estimar-les sense discriminació, també va lliurar la seva vida com a gest de comunió sense límits amb el seu poble, i a tall de diàleg fins a les seves darreres conseqüències. És un paradigma del diàleg interreligiós, perquè ha viscut en primera persona diverses dimensions i maneres d'experimentar-lo i expressar-lo.

Aquesta dona del s. XX, filòsofa, teòloga, mística i màrtir de l'Església catòlica, que va viure en clau relacional-dialogal, i que ens ha deixat tants escrits, no és prou coneguda en l'àmbit del diàleg interreligiós, ni s'ha estudiat o sistematitzat tot el que va aportar entorn el tema. Per aquesta raó, ens ha semblat oportú no només presentar la seva vida i el seu pensament en aquesta clau, sinó també extreure alguns trets fonamentals de la seva espiritualitat per al diàleg, i les seves conseqüències pràctiques per al nostre temps.

 

Documents adjunts