Tesina

El concepte d'encarnació profunda com a clau per a articular la relació dels cristians amb la natura, en especial amb el món animal.

Any:
2019
Autor/a:
Andoni Aguirre González

Des d’un punt de vista de l’experiència, marcat per l’activitat de l’autor com a voluntari en una associació protectora d’animals, l’estudi planteja com el concepte teològic d’Encarnació Profunda (no molt estès al nostre entorn, i acollit en 2011 pel teòleg luterà danès Niels Henrik Gregersen) pot ajudar als cristians (i als éssers humans en general) a articular la seva relació amb el món natural. Tot això, en el marc d’una acuitant crisi ecològica que ha aixecat grans alarmes i despertat la sensibilitat de molts cristians en relació amb la natura, amb la publicació de Laudato Sí per part de Francesc durant 2015 com a fita fonamental.

Documents adjunts
  • Cercador de comunicacions

    Accés al cercador de comunicacions