Tesina

Les creus de terme historiades del bisbat de Girona

Any:
2017
Autor/a:
Josep Narcís Pujol

El present estudi es proposa analitzar quina és la repercussió funcional, iconogràfica i artística del símbol de la creu en les marques termals del bisbat de Girona, així com la vinculació que hi ha entre aquestes mostres d’art popular i les altres creus de caràcter commemoratiu i processional.