Tesina

Job, la veu d'una humanitat sofrent.

Any:
2017
Autor/a:
Roser Estrada Desunvila

L’objecte d’aquesta tesina és el de buscar el sentit de la vida i existència humanes en un context de sofriment, amb plena consciència de la funció i els límits de la raó i la praxi a l’hora de pronunciar-se en aquest sentit. Per fer-ho em valdré del llibre de Job, en tant que arquetipus d’un sofrent –com ho és el nostre temps– en conflicte amb la Transcendència. Parlaré del problema del mal, abordaré la qüestió del sofriment, valoraré l’experiència de sofriment que Job i Jesús han llegat a l’home i la dona de l’occident modern, i acabaré explicant per què aquest llibre pot valer o no per donar sentit a la vida, quan la injustícia i el crim l’amenacen i ataquen diàriament.

 

  • Cercador de comunicacions

    Accés al cercador de comunicacions