En aquesta secció publiquem algunes de les tesines dels nostres alumnes, per així poder-les fer accessibles a aquells qui provin interès per llegir-les. 

L'objectiu és dotar als alumnes, professors, i ciutadans interessats en l'àrea de la Ciència de les Religions, de materials que els siguin útils per a l’exercici de les seves activitats professionals, o pel seu ús personal. 

Les tesines estan publicades en català o en castellà, segons la preferència de l'alumne que la presenta.

Tesina

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

Autor/a: Llic. Ezequiel Mir
Data de publicació: 09|2023
Tesina

Cap a una espiritualitat steniana per al diàleg

Autor/a: Myrna Najat Torbay Khoury
Data de publicació: 09|2023
Tesina

L’evangelització o la catequesi, tenen res en comú?

Autor/a: Immaculada Farré
Data de publicació: 11|2022
Tesina

El dubte de Tomàs

Autor/a: Manuel de Tuñas Martín
Data de publicació: 09|2021
Tesina

Societat, litúrgia i inculturació

Autor/a: David Torras i Llauradó
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La doctrina del amor segons Ibn al-‘Arabi

Autor/a: Ana Eva Jarabo
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La iconoclasia en l'abstracció i l'atonalisme. Schönberg i Kandinsky

Autor/a: Maria Gelpí Rodríguez
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Henry Le Saux

Autor/a: Alfred Tejedor
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La pedagogia religiosa de l'art romànic al nord d'Aragó: un apassionant descobriment.

Autor/a: Luisa de Haro Navarro
Data de publicació: 11|2020
Tesina

La Doble Pertinença Religiosa. Repte per al pensament cristià

Autor/a: Joaquim Fernández Angelats
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Job, la veu d'una humanitat sofrent.

Autor/a: Roser Estrada Desunvila
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Déu en el Treball

Autor/a: Montserrat Gispert Bosch
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Signes d'una espiritualitat laica

Autor/a: José Manuel Bobadilla Gómez
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Teologia, dit de sorpresa i desafiament: la transfiguració dels contrastos

Autor/a: Moisés Sánchez Sánchez
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Les creus de terme historiades del bisbat de Girona

Autor/a: Josep Narcís Pujol
Data de publicació: 11|2020
Tesina

Jesús en les religions, com a element pel diàleg interreligiós

Autor/a: Xavier Padilla
Data de publicació: 05|2019
Tesina

Ecologia en Santa Clara d’Assís

Autor/a: Rita Maria Da Paixao OSC
Data de publicació: 06|2018
Tesina

Bhakti, el camí de la devoció

Autor/a: Mireia Patiño Coll
Data de publicació: 06|2018
Tesina

L’aigua i la dona a la Bíblia: Agar a l’Antic Testament i la samaritana al Nou Testament

Autor/a: Gadi Bosch Pons / Germana clarissa de Ciutadella de Menorca
Data de publicació: 11|2017
Tesina

Chillida: una finestra oberta a la transcendència

Autor/a: Jòrdan Faugier
Data de publicació: 06|2017

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.