Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Descárgate el tríptico en Estudios en Ciencias Religiosas

Llicenciatura en Ciències religioses

La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

Crèdits comuns: 20
Crèdits d’Especialitat: 80
Crèdits de tesina: 20

   Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
   Crèdits per a la tesina: 15

Total crèdits: 120 ECTS

Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

*Aquests estudis tenen el reconeixement civil de Màster acreditant 60 ECTS de la Llicenciatura i computant, d’aquesta manera, un total de 300 ECTS d'estudis en Ciències Religioses segons les disposicions del Reial Decret 1619/2011

Es podran cursar les especialitats de Teologia Bíblica i Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

La llicenciatura complerta dura tres anys. Els cursos són cíclics. Enguany s’ofereix el curs B.

Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 

A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’ofereix en el curs 2021-2022. Curs A

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Esglésies Orientals 5 1r Dr. Xavier Vicens i Pedret + info
Trets fonamentals de la cultura actual 5 1r Dr. Miquel Tresserras i Majó + info
Seminari I: Instruments per al Diàleg 5 1r Dr. Andreu Ibarz i Mellado + info
Els Fonaments de l’Islam 5 1r Llic. Theo Loinaz + info
Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Ramon M. Nogués i Carulla , Llic. Miquel Calsina i Buscà + info
Daoisme i Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé + info
Religions africanes i afroamericanes tradicionals 5 2n Llic. Antoni Calvera i Pi , Llic. Joan Gimeno i Prats + info

* Aquestes assignatures s'ofeireixen també en la modalitat virtual
1 Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2022-23. Curs B

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Teologia de les Religions 5 1r Dr. Jaume Flaquer i Garcia + info
Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Espiritualitat, religió i postmodernitat (N. Religiositats) 5 1r Dr. Josep Otón i Catalán + info
Els reptes de la governança global 5 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Seminari II: Diàleg, principis i exercici 5 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Buddhisme 5 2n Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Hebreu I* 5 Anual + info

* Es recomana cursar l’assignatura els fonaments de l'Islam prèviament a la de Perspectives sobre l'Islam Plural.
* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

Hebreu I* Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimecres de 17:30-18:20 hores. (18 set.- 3 juny)
Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2023-2024. Curs C

Asignatura ECTS Semestre Profesor
El judaisme postbíblic 5 1r Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Ecumenisme després del Vaticà II 5 1r Dr. Daniel Palau i Valero + info
Teologia protestant dels segles XIX i XX 5 1r Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana , Llic. Oriol Izquierdo i Llopis + info
Hinduisme 5 2n Lic. Fabian E. López + info
Perspectives de l’Islam plural 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas + info

A.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofereix en el curs 2021-2022 Curs A

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Exegesi NT I: Relats de la resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Hermenéutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Recursos per a l’animació Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
L'Espiritualitat en els textos Bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla + info

  * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

B.Especialitat en Teologia Bíblica

S’oferirà en el curs 2022-23. Curs B

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Història de la missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Personatges de l’Evangeli de Joan 5 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Literatura jueva en època intertestamentària 5 2n Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Hebreo I ** 5 Anual + info

  * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

C.Especialitat en Teologia Bíblica

S’oferirà en el curs 2023-2024 Curs C

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Exegesi NT II: Els miracles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 1r Llic. Jaume Balateu i González , Dr. Jordi Cervera i Valls + info
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Diego Sola i Garcia + info
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana + info
Hª del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info