General

Curs 2023 - 24 a l'ISCREB

L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya, que brinda una formació teològica i d’altres ciències  humanes, amb la finalitat de proporcionar als seus alumnes una sòlida formació acadèmica i pastoral. A l’ISCREB es poden obtenir els títols de batxillerat/grau i de llicenciatura/màster en ciències religioses, dues titulacions reconegudes en el món civil i en l’eclesial.

Durant el curs 2023-24 es podran cursar els següents estudis:

  • Llicenciatura (120 ECTS) i batxillerat (180 ECTS) en Ciències religioses. En el primer cicle, s’estudien les matèries bàsiques: els temes teològics, el pensament actual i la història de la filosofia, la Bíblia, la història de l’Església, els temes morals, les ciències de la religió. En la llicenciatura, l’ISCREB, en la modalitat presencial, posa l’accent en la Bíblia: ofereix una especialitat en teologia bíblica. En la modalitat virtual, s’ofereix una especialitat en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural; una especialitat en identitat cristiana i diàleg; i una especialitat en teologia bíblica.

  • Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. L’ISCREB contribueix a la formació dels mestres i professors de religió catòlica tot oferint els crèdits necessaris que cal superar per a l’obtenció de la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica d’acord amb els criteris establerts per la Conferència episcopal espanyola. Amb aquesta titulació s’acredita que es posseeixen els coneixements i les estratègies fonamentals que capaciten per al desenvolupament d’aquest servei eclesial. La DECA s’estudia en modalitat virtual, et pots especialitzar en Educació Infantil i Primària (24 ECTS); i en Educació Secundària i Batxillerat (18 ECTS). També, conjuntament amb Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, oferim la DECA en Euskera (24 ECTS).

  • Diploma d'especialista universitari en mitologia i simbologia (30 ECTS). L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí. Així, conèixer i interpretar els relats de la nostra cultura i de les altres és una forma d’accedir a la diversitat i profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana i una forma d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos. El Diploma vol aportar les eines necessàries per a endinsar-nos en aquesta “cartografia de l’ésser humà” que són els símbols i els mites. Podran accedir al Diploma d’especialista en mitologia i simbologia, tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

  • Màster en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (60 ECTS). La complexitat creixent del nostre món depèn en bona part del fet que el grau de comunicació i d’intercanvi entre les cultures ha augmentat vertiginosament en els darrers decennis. El que fins fa pocs anys podíem considerar com a referents culturals relativament llunyans a la nostra realitat, avui constitueixen elements que intervenen d'una forma decisiva en la conformació de les nostres societats. En tot aquest procés, la categoria de diàleg és central per tal d’afavorir la trobada, l’intercanvi, el contrast, l’enriquiment, la recerca conjunta. Per això, quan ens proposem de reflexionar sobre la nostra realitat necessitem noves claus interpretatives.

Aquests nous signes del nostre temps ens han esperonat a preparar el Curs de Màster que ara presentem. El curs se suggereix no només obrir una via de coneixement ordenat i acadèmicament rigorós a les religions de més influència en el món, sinó també reflexionar sobre les claus del diàleg interreligiós i intercultural. L’acostament a la comprensió de les tradicions religioses suposa també una oportunitat d’aprofundir  en la comprensió dels mateixos plantejaments en aquest àmbit de coneixement.

  • Postgrau universitari d’especialització en estudis junguians i simbologia (48 ECTS). La Psicologia Analítica, de base fenomenològica i hermenèutica, ofereix un marc conceptual que contempla els vessants clínics al costat del procés d'individuació, convida al diàleg prospectiu i creatiu entre conscient i inconscient, i tracta tant els processos personals com els realitzadors d'una convivència creativa. El primer a desenvolupar-la va ser C.G. Jung. El 1948 va ser fundat l'Institut C.G. Jung a Zurich.  El títol de Postgrau universitari d’especialització en estudis Junguians i simbologia té com a institució col·laboradora l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, aquesta última en conveni amb l’Institut de Psicologia Analítica C.G. Jung de Barcelona. Així mateix, aquests estudis estan reconeguts per la Universitat Europea d'Andorra (eUniv).

  • Llengües clàssiques. El creixent interès en les diverses tradicions culturals i religioses que experimenta el nostre context globalitzat posa sobre la taula la necessitat d’accedir directament a les fonts d’aquestes tradicions per tal d’assolir-ne un coneixement més qualificat i aprofundit. Les llengües vehiculen les cultures i elles soles ja en són un testimoni clau per a la seva comprensió.  Això suposa el repte d’adquirir la competència lingüística en diverses llengües clàssiques: grec, hebreu, llatí, sànscrit, àrab i egipci clàssic (cadascun dels cursos: 4 ECTS). L’Escola de Llengües Clàssiques ofereix els seus cursos virtuals, volent aprofitar tots els recursos que l’ensenyament virtual posa al nostre abast per facilitar l’aprenentatge de les llengües clàssiques d’una forma personalitzada i flexible.
  • Cursos bàsics. Curs sobre la Bíblia (36 ECTS): està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l’Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura. Curs bàsic sobre el Fet Religiós (26 ECTS): Està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l'Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l'Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura.

  • Curs de preparació per a la prova de més grans de 45 anys. Aquest és un curs impartit per internet, pensat per acompanyar als alumnes que desitgin superar la Prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys que consta de l'examen de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana. Els alumnes segueixen des de casa els continguts, comptant amb un professor de suport, equip tècnic i administratiu del centre. A través del nostre campus virtual, l'alumne podrà aprofitar tots els recursos de les nostres tecnologies.

  • Formació permanent per a mestres i professors de religió. L'Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació permanent dels mestres i professorat de religió. És per això que s'ha treballat conjuntament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i l'Asociación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir aquesta proposta formativa. 

Informació i matrícula: Si necessiteu més informació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria  de l’ISCREB: c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona - Tel. 934 541 963,  secretaria@iscreb.org - secretaria_virtual@iscreb.org - www.iscreb.org

Període de matrícula:  La matrícula per als estudis presencials del curs 2023-24 s’obrirà del 4 al 17 de setembre de 2023. I pels estudis virtuals, s’obrirà del 5 al 26 de setembre de 2023. Totes les matriculacions es faran mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

Jornada presencial curs 2023-24: El 24  d’octubre, l’ISCREB celebrarà la Inauguració del Curs Acadèmic 2023-2024.  El Dr. Antoni Pou parlarà sobre el tema: “La llum i les tenebres en l’Evangeli de Joan: Una interpretació psicològica-simbòlica.” Us esperem a les 19 h. A l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c/Diputació, 231 – 08007, Barcelona).

Altres notícies
General

Cyril Hovorun: "La guerra a Ucraïna ha accentuat les tensions entre diferents grups religiosos"

L'arximandrita ucraïnès Cyril Hovorun, de la University College Stockholm, ha participat en la segona edició del Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura amb la ponència Eye-witnessing the Destruction of Churches in Ukraine. 
Màster

La Jornada sobre el Baròmetre de religiositat. Reflexions sobre identitats, educació i polítiques públiques

El dijous 30 de juny al matí l'Institut d'Estudis Catalans va acollir la Jornada de presentació dels resultats del Baròmetre per la religiositat i la gestió de la seva diversitat 2023, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos i l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.
General

El perquè d'una visita

Els textos bíblics, sovint, són polièdrics. Admeten diversos nivells de profunditat i permeten òptiques diferents i hermenèutiques diverses. La narració de Lluc corresponent a la visita de Maria a Elisabet (1,39-56), que inclou el cant del Magnificat, s’ha acostumat a interpretar en la majoria dels autors com un acte de servei i disponibilitat cap a la seva cosina, que afrontava la maternitat en edat avançada. Sense negar aquesta interpretació, ens podem apropar al text d'una altra manera, que trobo més suggestiva.