Logo

Educació Infantil i Primària (virtual)

Per als professors d’Educació Infantil i Primària

Pla d’estudis de la DECA

Assignatura ECTS Semestre Professor
La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià) 6 1r Llic. Ester Caballero i Alonso + info
Buscar a Déu avui (Religió, cultura i valors) 6 1r Llic. Xavier Iglesia i Edrosa + info
Viure segons l'Evangeli (L’església, els sagraments i la moral) 6 2n Llic. Oriol Ràfols i Rubires + info
Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària 6 2n Llic. Yolanda Otal i De la Torre , Llic. Ligia Villoria i Castro + info

Requisits: És necessari tenir el títol de Magisteri (en qualsevol especialitat). Per a l’obtenció de la DECA caldrà cursar 24 ECTS. 

L'alumne podrà matricular-se de Viure segons l'Evangeli si abans ha aprovat La Bona notícia de Jesús

Al final del semestre es durà a terme una prova de validació presencial per tal de valorar els aprenentatges assolits durant el semestre.

Taxes

Taxes de matriculació (per semestre) 12
Un crèdit ECTS ISCREB virtual DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 41
Certificat 25
Tramitació de la DECA de primària 80