Aquests estudis ofereixen una visió de conjunt i articulada de les ciències de la religió.

Aprofundeix en la identitat cristiana a través d’assignatures bíbliques i el diàleg interreligiós.

Formació centrada a oferir un elevat grau d'especialització en un camp concret.

Forma’t per a ser professor de religió a l'educació infantil i primària, i a l'ESO i al Batxillerat.

Cursos específics, breus i especialitzats

Cursos que ofereixen una visió àmplia de la Bíblia i claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura.

Cursos breus i específics per actualitzar el perfil professional.

Cultura i coneixement de les diverses religions que hi ha al món.

Competència lingüística en diverses llengües clàssiques: grec, hebreu, llatí, sànscrit, àrab i egipci.

Formació per a noves generacions de campaners, recuperant els tocs manuals i les formes tradicionals de tocar.