General

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

El 1927, Freud va publicar El porvenir de una ilusión, un petit assaig sobre la secularització de les societats europees i en el qual anticipa, des del seu punt de vista, l’amplificació d’aquesta tendència a llarg termini. Veu en aquest fenomen una maduració de la civilització, la causa principal de la qual rau en el progrés científic: les idees religioses reben la condició d’il·lusions, destinades a ser dissipades pel creixement exponencial de les llums de la raó.

Aquesta obra, certament, no és l’única que ha tractat la religió en el corpus freudià; s’inscriu dins del que hom pot anomenar una teoria freudiana de la religió. Dos llibres majors especialment, Tótem y tabú (1913) i Moisés y la religión monoteísta (1939), volen determinar la gènesi a la vegada psicològica i històrica de les idees religioses –i més particularment de la idea de déu.

Tanmateix, El porvenir de una ilusión és prou singular, ja que s’hi manifesta una necessitat, per a Freud, d’afirmar el caràcter decididament irreligiós de la psicoanàlisi, i de declarar-se públicament a favor del declivi de la religió. És sobretot aquesta professió de «no fe» que ens ha interpel·lat i que fa d’aquesta tesina la pedra angular de la reflexió de Freud sobre el fet religiós.

Documents adjunts
Altres notícies
General

Presentació del Manifest: “Per a una Teologia des de la Mediterrània"

La reflexió sobre el paper dels estudis de teologia resumida en aquest Manifest pren com a punt de partida la conferència del Papa Francesc a la Facultat de Teologia de Nàpols (2019) i les conclusions de la trobada de bisbes de la Mediterrània a Bari (2020). Un primer resultat d’aquests equips de treball són les Jornades que tindran lloc a Marsella entre el 18-22 de setembre de 2023 amb el títol “Una teologia que ve de la Mediterrània: la trobada com a lloc de revelació”. Serà en el marc d’aquestes jornades que es presentarà el Manifest “Per a una teologia des de la Mediterrània”.
Màster

Nou postgrau d’Estudis Junguians i simbologia a l’ISCREB: cap a una hermenèutica psicològico-simbòlica amb Ànima

La interrelació entre simbologia i la Psicologia Analítica és connatural. Segons C. G. Jung, la nostra ment capta la realitat a partir del nostre imaginari, creat tant per les nostres experiències vitals com per tot l’entrellat d'arquetips, que de manera espontània emergeix del nostre inconscient. 
General

Curs 2023 - 24 a l'ISCREB

L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya, que brinda una formació teològica i d’altres ciències  humanes, amb la finalitat de proporcionar als seus alumnes una sòlida formació acadèmica i pastoral. A l’ISCREB es poden obtenir els títols de batxillerat/grau i de llicenciatura/màster en ciències religioses, dues titulacions reconegudes en el món civil i en l’eclesial.