Llic. Iñaki Marro

Invitats/es

Doctorand en Estudis Jueus i Bíblia, cotutelle (Ludwig-Maximilian Universität, Munich + Hebrew University of Jerusalem), 2020-2023*

Professor, Ateneu Pontifici Sant Pacià (2022-)

Llicenciatura en Sagrada Escriptura (Pontifici Institut Bíblic, Roma), 2021

Professor, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (2019-2020)

Llicenciatura en Teologia Bíblica (Ateneu Pontifici Sant Pacià, Barcelona), 2019

Màster en cultures i llengües de la Antiguitat (Universitat de Barcelona), 2016

Batxillerat en Teologia (Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid), 2015

Batxillerat en Filosofia (Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid), 2013

Doble llicenciatura en Traducció i Interpretació i Lingüística (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), 2009