Batxillerat

Visita a la Basílica del Pi

El darrer dia de classe d'Iconografia Cristiana, els estudiants van tenir l'oportunitat de visitar la Basílica del Pi.

El grup va quedar a l'avinguda del Portal de l'Àngel, i es va anar aturant per observar els elements iconogràfics que trobàvem pel camí, que vam relacionar amb les classes al llarg del curs, fins a arribar a la Basílica del Pi.

Allà, va rebre el grup, el seu conservador i arxiver, Jordi Sacasas, que fa més de trenta anys que dirigeix l'arxiu del Pi, una institució de més de sis segles.

Tot i estar atrafegat amb la preparació del Corpus, l'erudit Jordi Sacasas va guiar el grup per l'arxiu, on va mostrar-nos tant llibres com obres artístiques i religioses, entre les quals vam recordar la figura de Sant Josep Oriol.

La visita va continuar al Tresor del Pi, on s'exposen, entre altres objectes artístics i religiosos, la Custòdia Major del Pi (1587), que ens va donar peu a recordar el significat de la celebració del Corpus.
A la sortida, els gegants del Pi van ser un bon comiat que enllaça amb la dita festivitat, una classe sobre el terreny que tots vam gaudir.

Agraïm a la Basílica del Pi, el seu acolliment i especialment a Jordi Sacasas el temps compartit amb el grup d'iconografia Cristiana de l'ISCREB.

Altres notícies
General

Presentació del Manifest: “Per a una Teologia des de la Mediterrània"

La reflexió sobre el paper dels estudis de teologia resumida en aquest Manifest pren com a punt de partida la conferència del Papa Francesc a la Facultat de Teologia de Nàpols (2019) i les conclusions de la trobada de bisbes de la Mediterrània a Bari (2020). Un primer resultat d’aquests equips de treball són les Jornades que tindran lloc a Marsella entre el 18-22 de setembre de 2023 amb el títol “Una teologia que ve de la Mediterrània: la trobada com a lloc de revelació”. Serà en el marc d’aquestes jornades que es presentarà el Manifest “Per a una teologia des de la Mediterrània”.
General

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

El porvenir de una ilusión és prou singular, ja que s’hi manifesta una necessitat, per a Freud, d’afirmar el caràcter decididament irreligiós de la psicoanàlisi, i de declarar-se públicament a favor del declivi de la religió. És sobretot aquesta professió de «no fe» que ens ha interpel·lat i que fa d’aquesta tesina la pedra angular de la reflexió de Freud sobre el fet religiós
Màster

Nou postgrau d’Estudis Junguians i simbologia a l’ISCREB: cap a una hermenèutica psicològico-simbòlica amb Ànima

La interrelació entre simbologia i la Psicologia Analítica és connatural. Segons C. G. Jung, la nostra ment capta la realitat a partir del nostre imaginari, creat tant per les nostres experiències vitals com per tot l’entrellat d'arquetips, que de manera espontània emergeix del nostre inconscient.