General

Presentació del Manifest: “Per a una Teologia des de la Mediterrània"

D’un temps ençà reflexiona conjuntament un equip de teòlegs i científics de la religió vinculats a diverses institucions: Institut Catholique de la Méditerranée-Marseille; Facoltà di Missionologia-Pontificia Università Urbaniana; Pontificia Facoltà Teologica-Italia Meridionale; Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica-Roma; Adyan-Beyrouth; Institut Superior de Ciències Religioses (Iscreb)-Barcelona; Dominican Study Institute-Istanbul; Mediterranean Theological Meetings-Rijeka; Institut Oeumenique de Théologie Al-Mowafaqa-Rabat; Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia; Facoltà Teologica Pugliese; Université Catholique de Lyon; Istituto Universitario Sophia-Firenza; Istituto Studi Ecumenici San Bernardino- Venezia...

La reflexió sobre el paper dels estudis de teologia resumida en aquest Manifest pren com a punt de partida la conferència del Papa Francesc a la Facultat de Teologia de Nàpols (2019) i les conclusions de la trobada de bisbes de la Mediterrània a Bari (2020). Un primer resultat d’aquests equips de treball són les Jornades que tindran lloc a Marsella entre el 18-22 de setembre de 2023 amb el títol “Una teologia que ve de la Mediterrània: la trobada com a lloc de revelació”. Serà en el marc d’aquestes jornades que es presentarà el Manifest “Per a una teologia des de la Mediterrània”.

Es tracta d’un text en procés, obert a noves propostes i ampliacions i que, en darrer terme, serà lliurat al Papa Francesc. Estructurat en tres grans blocs, el Manifest reconeix, en un primer moment, que la Mediterrània interpel·la als teòlegs i científics de la religió. En efecte, la Mediterrània, bressol de civilitzacions, reclama ser reconeguda en la seva pluralitat de manifestacions, fetes totes elles de la dialèctica entre acollida i refús, trobades i conflictes, però també de diàleg i compromisos. En aquest sentit, ensenyar i aprendre teologia significa situar-se en un territori fronterer estimulat per l’esperança, en solidaritat i impulsats per l’esperit profètic.

Això comporta, en un segon moment, reflexionar sobre l’estil de fer teologia més escaient per als pobles que viuen a redós de la Mediterrània: una teologia contextual i narrativa, alhora intel·lectual i afectiva, immersiva perquè no vol viure d’esquena a la realitat; una teologia de l’escolta de la Paraula de Déu i del clam de les persones, en diàleg i vinculada a la praxi.

Finalment, en tercer lloc, el Manifest ofereix unes aportacions de la teologia a la vida dels pobles de la Mediterrània. Una teologia que vol ser testimoni del compromís en favor de la justícia social, del dret a la plena ciutadania, guiada per un esperit sinodal, constructora de pau i animada per un esperit hospitalari.

Documents adjunts
Documents adjunts
Documents adjunts
Documents adjunts
Altres notícies
General

Advent, temps per renovar l’esperança, per afinar els sentits

L’Advent és temps per renovar l’esperança en aquest Senyor de la vida que va venir en Jesús de Natzaret, que ve contínuament a nosaltres en l’acció del seu Esperit sostenint i impulsant la vida arreu i que vindrà a la fi dels temps per eixugar tota llàgrima... I, per això, ens cal afinar els sentits: “Escolteu una veu que crida: «Prepareu en el desert el camí del Senyor, aplaneu en l’estepa una ruta al nostre Déu” (Is 40, 3)
General

«No apartis la mirada del pobre»

En el penúltim diumenge de l'any litúrgic, s'ha celebrat la VII Jornada Mundial dels Pobres. El missatge del papa Francesc en aquesta ocasió recorda les paraules de Tobies: «No apartis la mirada del pobre» (Tb 4,7). Paga la pena llegir-lo amb atenció.
General

Congrés Inspira: per a parròquies en sortida

Un congrés per a comunitats parroquials que cerquen inspiració, formació i motivació per a sortir a anunciar l’Evangeli al nostre món. L'ISCREB ha estat present amb un stand, i alguns dels nostres professors participaran donant veu als diversos tallers.