Escola de Llengües Clàssiques

La literatura egipcia: textos civils i sapiencials

DEL 9 D'OCTUBRE AL 1 DE DESEMBRE DE 2023
Càrrec:
Prof. Pilar Casals

Gràcies al desxiframent de l’escriptura jeroglífica del que s’acaben de celebrar els dos centenaris, s’han pogut analitzar i traduir gran part dels textos egipcis conservats fins als nostres dies; s’ha de dir gran part, ja que encara hi ha textos que estan esperant el seu treball i traducció i, se’n continuen descobrint de nous. Els textos s’han conservat en suports tan diversos com la fusta, la pedra, la ceràmica, la pedra o el papir. El seu estudi ha permès veure l’enorme quantitat de textos conservats en varietats d’àmbits i estils, des de textos de caràcter científic, fins autobiografies, passant per contes i textos funeraris entre molts d’altres. Aquest primer curs pretén ser una introducció a la literatura egípcia i als textos que ens ajuden a conèixer com vivien els antics egipcis, quines eren les seves sensibilitats i les creences que marcaven la seva manera de situar-se en el món.
 

Competències transversals:

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat d'interrogar-se pel mateix passat.
 • Habilitats de recerca.
 • Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat com a element enriquidor per a la mateixa existència.

Competències específiques:

 • Coneixement dels diferents textos que componen la literatura egípcia.
 • Comprensió de la concepció egípcia del món a través dels diferents tipus de textos conservats.
 • Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.

Objectius

Coneixements:

 • Identificar els diferents suports sobre les que s’han conservat els textos.
 • Aproximació als textos des de la perspectiva literària i històrica.
 • Adquirir nocions sobre la vida dels antics egipcis a través de l’estudi dels textos.
 • Conèixer els textos principals de cadascun dels gèneres presentats.

Habilitats:

 • Familiaritzar-se amb els diferents tipus de textos de caràcter civil i sapiencial.
 • Analitzar els diferents gèneres literaris, identificant-ne les característiques pròpies.
 • Capacitat d’apropar-se a la civilització egípcia a través de la seva producció textual.

Continguts: 

Gràcies al desxiframent de l’escriptura jeroglífica del que s’acaben de celebrar els dos centenaris, s’han pogut analitzar i traduir gran part dels textos egipcis conservats fins als nostres dies; s’ha de dir gran part, ja que encara hi ha textos que estan esperant el seu treball i traducció i, se’n continuen descobrint de nous. Els textos s’han conservat en suports tan diversos com la fusta, la pedra, la ceràmica, la pedra o el papir. El seu estudi ha permès veure l’enorme quantitat de textos conservats en varietats d’àmbits i estils, des de textos de caràcter científic, fins autobiografies, passant per contes i textos funeraris entre molts d’altres. Aquest primer curs pretén ser una introducció a la literatura egípcia i als textos que ens ajuden a conèixer com vivien els antics egipcis, quines eren les seves sensibilitats i les creences que marcaven la seva manera de situar-se en el món.

Metodologia: 

La metodologia utilitzada és l'ensenyament-aprenentatge autònom, amb una avaluació de caràcter acumulatiu. Per a millorar el procés d'estudi, les activitats proposades es combinen com:

 • “Lliçó magistral” (lectura atenta sobre els diferents apartats), complementada amb vídeos i lectures d’altres materials.
 • “Sessió presencial-virtual”.
 • Plantejament de problemes i ús del fòrum: molt útil per a esclarir els possibles dubtes i preguntes que puguin sorgir.
 • Qüestionaris, participació fòrums i exercicis.

L'assignatura comprèn 30 hores que distribuïdes:

 • Interacció i comunicació a l'aula (25%).
 • Hores d'estudi i treball de l'alumne/a (75%).

Bibliografia: 

El material per al seguiment de l’assignatura es proporcionarà a mesura que el curs avanci, juntament amb bibliografia específica i referències a webs.

 • LICHTHEIM, M., Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings, Vol. I, II i III, Londres: University of California Press 2006.
 • LÓPEZ, J., Cuentos y fábulas del Antiguo Egipto, Barcelona: Trotta 2005.
 • LOPRIENO, A., La pensée et l’Écriture. Pour une analyse sémiotique de la culture égyptienne, París: Cybelle 2001.
 • SERRANO DELGADO, J.M., Textos para la historia antigua de Egipto, Madrid: Cátedra 2021.

 

Més informació: https://elc.euniv.eu/ca/idiomes/cursos-monografics/la-literatura-egipci…

Documents adjunts
TRÍPTIC3.28 MB
Altres notícies
General

Presentació del Manifest: “Per a una Teologia des de la Mediterrània"

La reflexió sobre el paper dels estudis de teologia resumida en aquest Manifest pren com a punt de partida la conferència del Papa Francesc a la Facultat de Teologia de Nàpols (2019) i les conclusions de la trobada de bisbes de la Mediterrània a Bari (2020). Un primer resultat d’aquests equips de treball són les Jornades que tindran lloc a Marsella entre el 18-22 de setembre de 2023 amb el títol “Una teologia que ve de la Mediterrània: la trobada com a lloc de revelació”. Serà en el marc d’aquestes jornades que es presentarà el Manifest “Per a una teologia des de la Mediterrània”.
General

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

El porvenir de una ilusión és prou singular, ja que s’hi manifesta una necessitat, per a Freud, d’afirmar el caràcter decididament irreligiós de la psicoanàlisi, i de declarar-se públicament a favor del declivi de la religió. És sobretot aquesta professió de «no fe» que ens ha interpel·lat i que fa d’aquesta tesina la pedra angular de la reflexió de Freud sobre el fet religiós
Màster

Nou postgrau d’Estudis Junguians i simbologia a l’ISCREB: cap a una hermenèutica psicològico-simbòlica amb Ànima

La interrelació entre simbologia i la Psicologia Analítica és connatural. Segons C. G. Jung, la nostra ment capta la realitat a partir del nostre imaginari, creat tant per les nostres experiències vitals com per tot l’entrellat d'arquetips, que de manera espontània emergeix del nostre inconscient. 
Enllaços relacionats