Logo

Pla de formació permanent del diaconat permanent

 

Formació per als candidats al diaconat permanent


PRESENTACIÓ

La comissió diocesana del diaconat permanent i els ministeris laïcals han dut a terme algunes adaptacions del pla de formació per als candidats al diaconat permanent en vistes a reforçar la dimensió pastoral de la seva formació.


Els candidats al diaconat permanent hauran de cursar el Batxillerat en Ciències religioses, però resten exempts de realitzar les següents matèries del pla d’estudis del Batxillerat:

 

ECTS Assignatures
4 Introducció a les Ciències religioses
4 Seminari I: Simbologia i estètica
4 Grec I
4 Seminari II: Una mirada a la globalització o Grec II

 

 

Enlloc d’aquestes matèries, hauran de cursar:

 

ECTS Assignatures
4 Catequètica fonamental
4 Fe, cultura i evangelització
4 Pastoral de la caritat
4 Pastoral familiar
 

 

Aquest pla entra en vigor el curs 2019-2020 i caldrà que s’hi adeqüin a ell els candidats que iniciïn la seva formació a partir d’ara. De tota manera, es recomana als candidats que ja han iniciat els seus estudis que duguin a terme aquestes matèries com a complement per a la seva formació. D’altra banda, qualsevol persona interessada en aquestes matèries pot cursar-les sense cap dificultat.
 

El curs 2020-2021 iniciem aquesta oferta amb la Catequètica fonamental i, progressivament anirem implementant la resta d’assignatures.

Per al curs 2021-2022 oferim:

 

ECTS Assignatura Professor/a Semestre
4 Pastoral de la Caritat

Llic. Mercè Darnell

2n