Logo

Bachillerato en Ciencias Religiosas

L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009 .
 
Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

 

L'oferta dels estudis de Batxillerat l'efectuem de forma cíclica. Cada any acadèmic, s'imparteix el primer curs per tal d'assegurar l'accés als alumnes a les matèries introductòries del pla d'estudis i s'oferirà de forma alternativa el segon o el tercer curs. 

Primer Curs: Temes introductoris

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Ética 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Historia de la Filosofía I 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Introducción al Antiguo Testamento 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Sociología de la Religión 4 1r Dra. Maria Forteza González + info
Moral Fundamental 4 1r Dr. Antoni Nello i Figa + info
Griego I * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana 4 1r Llic. Mònica Santin + info
Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Metafísica 4 2n Llic. Daniel Salgueiro + info
Fenomenologia de la religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Historia de la Filosofía II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Teología Fundamental 6 2n Llic. José Manuel Andueza + info
Metodología Teológica 2 2n Llic. José Manuel Andueza + info
Introducción al Nuevo Testamento 4 2n Dr. Jaume Duran + info

 Total 60 ECTS

*Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Cal fer la matrícula a la secretaria de Teologia de Catalunya (FTC)

Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist

S’ofereix el curs 2021-2022

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Seminari: Música religiosa * 4 1r Llic. Josep Falcó i Soler + info
Misterio de Dios 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Pentateuco e Históricos 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Libros Proféticos 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Evangelios Sinópticos y Hechos 6 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Psicología de la Religión 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Introducción a la Diversidad Religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Griego II * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Cristología 6 2n Dr. Màxim Muñoz i Durán + info
Antropologia teologica 6 2n Dr. Josep M. Yglesias i Cornet + info
Escatología 4 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info
Moral de la Vida (Bioética) 4 2n Dr. Antoni Nello i Figa + info
Patrología 4 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Moral del amor y la sexualidad 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Mariologia 2 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info

 * ECTS optatius: 4

Total 60 ECTS

*Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Cal fer la matrícula a la secretaria de Teologia de Catalunya (FTC)

Tercer curs: La vida cristiana en Església

S’oferirà el curs 2022-2023

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Eclesiología 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Teología Espiritual 4 1r Llic. Josep Manel Vallejo  i Fidalgo + info
Derecho Canónico 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso , Dr. Ramon Batlle i Tomàs + info
Introducción al Ecumenismo 2 1r Dr. Antoni Matabosch i Soler + info
Escritos Sapienciales y Salmos 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Teología Pastoral 4 1r Dr. Josep Casellas i Matas + info
Historia de la Iglesia I (Antigua y Medieval) 4 1r Dr. Josep Mª Martí Bonet + info
Sacramentos 6 2n Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Liturgia 2 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Escritos Juánicos 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Cartas Apostólicas 4 2n Llic. Jaume Balateu i González + info
Historia de la Iglesia II (moderna y contemporánea) 4 2n Dr. Diego Sola i Garcia + info
Seminario de Síntesis Teológica 6 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info

 ECTS obligatoris: 176

* ECTS optatius: 4
 
Total ECTS: 180
 
Un ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’alumne