Logo

Bachillerato en Ciencias Religiosas

Batxillerat en Ciències Religioses

L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009 .
 
Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

 

Enguany comencem l'oferta cíclica dels estudis de Batxillerat. Cada any acadèmic, s'imparteix el primer curs per tal d'assegurar l'accés als alumnes a les matèries introductòries del pla d'estudis i s'oferirà de forma alternativa el segon o el tercer curs. 

Primer Curs: Temes introductoris

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Metafísica 4 1r Llic. Vicent Igual i Luís + info
Ética 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Historia de la Filosofía I 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Introducción al Antiguo Testamento 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Sociología de la Religión 4 1r Llic. Maria Forteza i González + info
Moral Fundamental 4 1r Dr. Antoni Nello i Figa + info
Seminari: Arts Plàstiques i Religió 4 1r Dra. Anna M. Blasco i Bardas + info
Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Fenomenologia de la religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Historia de la Filosofía II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Teología Fundamental 6 2n Dr. Ricard Casadesús i Castro + info
Metodología Teológica 2 2n Dra. Adelaide Baracco i Colombo + info
Introducción al Nuevo Testamento 4 2n Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Griego I 4 2n Llic. Samuel Sais i Borràs + info

Tercer curs: La vida cristiana en Església

S'ofereix el curs 2018-2019

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Eclesiología 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Teología Espiritual 4 1r Llic. Maria Teresa Valls i Martí + info
Derecho Canónico 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso , Dr. Ramon Batlle i Tomàs + info
Introducción al Ecumenismo 2 1r Dr. Antoni Matabosch i Soler + info
Escritos Sapienciales y Salmos 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Teología Pastoral 4 1r Dr. Josep Casellas i Matas + info
Historia de la Iglesia I (Antigua y Medieval) 4 1r Dr. Josep Mª Martí Bonet + info
Sacramentos 6 2n Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Liturgia 2 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Escritos Juánicos 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Cartas Apostólicas 4 2n Llic. Jaume Balateu i González + info
Historia de la Iglesia II (moderna y contemporánea) 4 2n Llic. Joan Galtés i Pujol + info
Seminario de Síntesis Teológica 6 2n Dr. Jordi Corominas i Escudé + info

 ECTS obligatoris: 176

* ECTS optatius: 4
 
Total ECTS: 180
 
Un ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’alumne

Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist

S'oferirà el curs 2019-2020

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Seminari: Música religiosa * 4 1r Llic. Josep Falcó i Soler + info
Misterio de Dios 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Pentateuco e Históricos 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Libros Proféticos 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Evangelios Sinópticos y Hechos 6 1r Dra. Begonya Palau i Rigol + info
Psicología de la Religión 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Introducción a la Diversidad Religiosa 2 1r Llic. Joan Hernández i Serret + info
Griego II * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Cristología 6 2n Llic. Miquel Àngel Tarín i Arisó , Llic. Antoni Català i Carpintero + info
Antropologia teologica 6 2n Dr. Josep M. Yglesias i Cornet + info
Escatología 4 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info
Moral de la Vida (Bioética) 4 2n Dr. Antoni Nello i Figa + info
Patrología 4 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Moral del amor y la sexualidad 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Mariologia 2 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info

 * ECTS optatius: 4

Total 60 ECTS