Dr. Màxim Muñoz i Durán

Professorat no estable
Formació
  • Doctor en Teologia per la universitat Gregoriana de Roma (1993), amb una tesi sobre Yves Congar
Activitat docent i professional
  • Professor extraordinari de teologia sistemàtica a la Facultat de Teologia de Catalunya, on ha estat cap del departament de sistemàtica (2001-2005) i membre del consell permanent (2002-2005). Ha impartit classes de cristologia i mariologia. Actualment imparteix Teologia fonamnetal.
  • Professor de l’Institut de Teologia Fonamental, de l’ISCREB i del CEVRE
Publicacions
  • L’esperança cristiana enfront de la finitud i la mort. Qüestions de vida cristiana 269 (2021) 110-123
  • “El Déu encarnat, paradigma d’espiritualitat cristiana”, Qüestions de Vida Cristiana 219 (2005) 31-42
  • La teología y el teólogo entre el Vaticano I y el Vaticano II. Quaderns de l'Institut de Teologia Fonamental. Barcelona, 1995
  • Yves-M. Congar: su concepción de teología y de teólogo. Facultat de teologia de Catalunya y Ed. Herder ("Col·lectània sant Pacià, XLIX). Barcelona, 1994.
Formació que imparteix
Assignatura Estudis Modalitat
Cristologia Batxillerat en Ciències Religioses Presencial