ISCREB       junguiansIsix

Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
48 ECTS (modalitat virtual)
Calendari
 • El curs s'iniciarà el dia 5 d'octubre de 2024 i finalitzarà el 25 de juny de 2025.
 • Les matriculacions s'obriran el 13 de maig  i finalitzaran el 30 de setembre de 2024. 
Preu
 • Alumnes residents a Europa: 2.508 €
 • Alumnes europeus amb el Diploma d’Especialitat Universitària en Mitologia i Simbologia cursat: 1.567,60 €
 • Alumnes residents a Llatinoamèrica: 1.980 €
 • Alumnes llatinoamericans amb  el Diploma d’Especialitat Universitària en Mitologia i Simbologia cursat: 1.237,50 €

Pots formalitzar la matrícula mitjançant la web https://matricules.iscreb.org/

Si vols cursar alguna de les assignatures, però no tot el programa d’aquest postgrau, el preu per a considerar ECTS és de 55 €. 

Aquells que es matriculin abans del 31 de juliol, tindran un 10% de descompte addicional. 

Matrícula

A partir del 13 de maig fins al  30 de setembre de 2024 mitjançant la web: https://matricules.iscreb.org/

 

 • Presentació

  La Psicologia Analítica, de base fenomenològica i hermenèutica, ofereix un marc conceptual que contempla els vessants clínics al costat del procés d'individuació, convida al diàleg prospectiu i creatiu entre conscient i inconscient, i tracta tant els processos personals com els realitzadors d'una convivència creativa. A aquest postgrau s’ofereix l’utillatge intel·lectual bàsic per analitzar la ment, la societat i la cultura des de la perspectiva de la Psicologia de les profunditats.

  El títol de Postgrau universitari d’especialització en estudis Junguians i simbologia és atorgat per l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, en conveni amb l’Institut de Psicologia Analítica C.G. Jung de Barcelona (que forma part de la IAAP en qualitat de training group autoritzat per a la formació d’analistes, i pertany a la federació Espanyola de psicoterapeutes FEAP).

  Aquest estudis estan reconeguts per la Universitat Europea (eUniv).

 • Continguts

  Mòdul 1. Mitocrítica (12 ECTS)

  • Història de la interpretació del mite.
  • Exegesi i hermenèutica.
  • Poètica de l’imaginari i Mitocrítica.
  • Mitologia judeocristiana.
  • Mitologia clàssica.

   Mòdul 2. Simbologia (6 ECTS)

  • Simbologia i literatura.
  • Simbologia en l’esfera social i política.
  • Simbologia i mística.

  Mòdul 3. Marc conceptual (6 ECTS)

  • Marc conceptual i bases científiques de la Psicologia Analítica.
  • Fonaments filosòfics del pensament analític.
  • Freud – Jung, postjunguians. 

   Mòdul 4. Anàlisi ( 6 ECTS)

  • Romanticisme, psicoanàlisi i individuació.
  • Tipologia, desenvolupament personal i individuació.
  • Psicologia analítica de la sexualitat.
  • Metodologia en psicoteràpia analítica.

  Mòdul 5. Psicoteràpia analítica (6 ECTS)

  • Teoria dels complexos i psicoterapia dialògica.
  • Medicina Psiquiàtrica i psicopatologia. 
  • Medis analítics d’aproximació a la fenomenologia de l’inconscient.
  • Exposició de casos.

  Mòdul 6. Hermenèutica analítica e interdisciplinarietat (6 ECTS)

  • Psicologia analítica i alquímia.
  • Psicologia dels contes de fades.
  • Taller d’interpretació de somnis.
  • Hermenèutica psicològica de la Mitologia.
  • Psicologia analítica de la religió.
  • Altres models psicodinàmics.

  Mòdul 7. Treball d’investigació de final de Postgrau (6 ECTS)

  Per cursar aquests mòduls, es farà ús de l'aula virtual de l'ISCREB. Les sessions s’impartiran de manera sincrònica.

   

 • Requisits d'accés
  • Es podrà accedir al Postgrau en Estudis Junguians i simbologia preferentment amb el Grau en Psicologia, Medicina, Humanitats, i Ciències Religioses, però també es poden matricular tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia d'almenys 240 crèdits. Caldrà dur a terme una entrevista prèvia (on-line o presencial) a la realització de la matrícula amb un dels coordinadors del postgrau.
  • Els estudiants del Diploma d’Especialització Universitària en Mitologia i simbologia (ISCREB  I Blanquerna) si volen fer aquest postgrau podran convalidar fins a 18 ECTS sense recàrrec econòmic.
 • Destinataris

  El Diploma està orientat a:

  • Psicòlegs o psiquiatres o professionals de la salut que vulguin ser analistes a l’IPACGJB (IAAP) o que vulguin tenir coneixements de Psicologia Analítica que els ajudin en les seves tasques professionals.
  • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió de l’imaginari cultural. 
  • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.  
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, o turístic.
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals. 
  • Professionals i tècnics de qualsevol sector que vulguin millorar els seus coneixements humanístics amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.
  • Estudiants que vulguin investigar el fenomen religiós i les seves manifestacions a través de les eines que dona la Psicologia Analítica 
Mòdul 1. Mitocrítica (12 ECTS)
Assignatura ECTS Semestre Professor
Exegesi i hermenèutica 2 1r semestre (novembre - gener) Dra. Rosa M. Boixareu i Vilaplana
Mitologia judeocristiana 3 1r semestre (novembre - gener) Dr. Antoni Pou i Muntaner, Llic. Pilar Casals i Miret
Història de la interperetació del mite 2 1r semestre (octubre - novembre) Dr. Jordi Corominas i Escudé
Poètica del imaginari i Mitocrítica 2 1r semestre (octubre - novembre) Dr. Antoni Pou i Muntaner, Dr. Jorge Rodríguez Ariza
Mitologia Clàssica 3 1r semestre (octubre - novembre) Llic. Adriana Suriol
Mòdul 2. Simbologia (6 ECTS)
Mòdul 3. Marc conceptual (6 ECTS)
Mòdul 6. Hermenèutica analítica e interdisciplinarietat (6 ECTS)
Mòdul 7. Treball d’investigació de final de Postgrau 6 ECTS (Antoni Pou)