Mitologia judeocristiana

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 3
Semestre: 1r
 • Justificació

  Professor: Dr.Toni Pou

  Professora Assistent: Llic. Pilar Casals

  El literat canadenc N. Frye (1912-1991) qualificà la Bíblia com el codi de la cultura occidental; en ella trobem els grans relats que han configurat el nostre imatge col·lectiu des de fa mil·lennis. A través de la metodologia de la mitocrítica, Frye aconsegueix descobrir uns arquetipus literaris que recorren els llibres de la Bíblia, i que a la vegada es troben present en la literatura i en la cultura occidentals. És veient la Bíblia en el seu conjunt que un es pot adonar de l’evolució d’aquests arquetipus literaris i del significat dels símbols que es van reinterpretant al llarg dels segles. No és pot entendre la Bíblia tampoc sense el seu mètode específic d’interpretació que és el de l’acompliment: tipus i antitipus esdevindran doncs claus de lectura per entendre els seus relats.

 • Continguts
  • Bloc 1: La mitocrítica de Northrop Frye
  • Bloc 2: Les etapes de la revelació: Creació, revolució, llei, saviesa, profecia, evangeli i apocalipsi
  • Bloc 3: Arquetipus i metàfores recurrents de la Bíblia 
 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap

 • Competències i objectius
  • Conèixer alguns relats importants de la Bíblia 
  • Descobrir la importància de la Bíblia com a codi de la nostra cultura
  • Aprofundir en la teoria literària de Northrop Frye
  • Reflexionar sobre l’especificitat, significació i funcionalitat del llenguatge mític bíblic
  • Saber interpretar relats bíblics a partir de la mitocrítica
 • Bibliografia

  Bíblia Interconfessional, Claret 2010.

  CAYLEY, D., Conversaciones con N. Frye. Barcelona: Península 1997.

  FRYE, N., El gran código. Barcelona: Gedisa 1982.

  FRYE, N., Anatomía de la crítica. Caracas 1991.

  FRYE, N., Poderosas palabras: la Biblia y nuestras metáforas. Barcelona: Muchnik 1996.