General

Vine a estudiar amb nosaltres: inici de curs a l'ISCREB

L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya, que brinda una formació teològica i d’altres ciències humanes, amb la finalitat de proporcionar als seus alumnes una sòlida formació acadèmica i pastoral.

A l’ISCREB es poden obtenir els títols de Batxillerat/grau i de Llicenciatura/màster en Ciències Religioses, dues titulacions reconegudes en el món civil i en l’eclesial: 

En el primer cicle, s’estudien les matèries més bàsiques: els temes teològics, el pensament actual i la història de la filosofia, la Bíblia, la història de l’Església, els temes morals, les ciències de la religió.

La llicenciatura, l’ISCREB, posa l’accent en dos àmbits. Un sobre la Bíblia: ofereix una especialitat en teologia bíblica. L’altre accent és en diàleg: ofereix una especialitat en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural. També es pot fer una llicenciatura en identitat cristiana i diàleg,  que és una síntesi dels dos àmbits propis de l’ISCREB. Les primeres dues especialitats es poden fer tant en modalitat presencial, com en modalitat virtual. I la tercera es pot fer només en modalitat virtual. En resum: 

• Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses (3 anys), presencial i virtual. 
• Segon cicle: Llicenciatura en Ciències Religioses (2 anys), presencial i virtual.

Especialitats:
—Diàleg interreligiós ecumènic i cultural (presencial i virtual).
—Teologia bíblica (presencial i virtual).
—Identitat cristiana i diàleg (virtual).

• Curs bàsic de Bíblia (1 any), modalitat virtual: Consta de totes les assignatures de Bíblia del primer cicle. Ofereix una visió àmplia de l’Escriptura.

• Curs bàsic del fet religiós (1 any), modalitat virtual: Ofereix una aproximació al fet religiós de forma interdisciplinar, comptant amb les aportacions de les diferents ciències de la religió.

Diploma d’especialista universitari en mitologia i simbologia
Complementem l’oferta de formació amb el Diploma d’especialista universitari en mitologia i simbologia per estudiar els relats i símbols de la humanitat. L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí… Així, conèixer i interpretar els relats de la mateixa cultura i de les altres és una forma d’accedir a la diversitat i a la profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana, i també és una forma d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos. El Diploma vol aportar les eines necessàries per a endinsar-nos en aquesta «cartografia de l’ésser humà» que són els símbols i els mites. Consta dels següents mòduls:

Formació permanent per als mestres i professorat de religió
L’Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació permanent dels mestres i professorat de religió. És per això que s’ha treballat conjuntament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i l’Asociación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir cursos virtuals de 30 hores asincròniques, que estan reconeguts o bé bel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; o bé per la Junta d’Andalusia. Aquesta proposta formativa. Pel curs que ve ja hi ha programades les següents propostes: 

•    Quan ser feliç? Ser feliç quan… claus per treballar les benaurances.
•    La programació de la religió a l'ESO a partir del nou currículum LOMLOE. 
•    Un nou currículum ERE per transformar la mirada: Educació infantil i primària.
•    Macarena, Rocio, Angusties, Montserrat… una altra Maria, si us plau! Després de la petjada de Maria de Natzaret.
•    Testimonis bíblics i currículum.
•    Pedres vives. Patrimoni cultural en el nou currículum de religió.

Màster en Diàleg interreligiós, Ecumènic i Cultural
La complexitat creixent del nostre món depèn en bona part del fet que el grau de comunicació i d’intercanvi entre les cultures ha augmentat vertiginosament en els darrers decennis. El que fins fa pocs anys podíem considerar com a referents culturals relativament llunyans a la nostra realitat, avui constitueixen elements que intervenen d’una forma decisiva en la conformació de les nostres societats. En tot aquest procés, la categoria de diàleg és central per tal d’afavorir la trobada, l’intercanvi, el contrast, l’enriquiment, la recerca conjunta. Per això, quan ens proposem de reflexionar sobre la nostra realitat necessitem noves claus interpretatives.

Escola de Llengües Clàssiques
El creixent interès en les diverses tradicions culturals i religioses que experimenta el nostre context globalitzat posa sobre la taula la necessitat d’accedir directament a les fonts d’aquestes tradicions per tal d’assolir-ne un coneixement més qualificat i aprofundit. Les llengües vehiculen les cultures i elles soles ja en són un testimoni clau per a la seva comprensió.  Això suposa el repte d’adquirir la competència lingüística en diverses llengües clàssiques: grec, hebreu, llatí, sànscrit, àrab i egipci clàssic. L’ISCREB col·labora amb l’Escola de Llengües Clàssiques que ofereix estudis on-line, volent aprofitar tots els recursos que l’ensenyament virtual posa al nostre abast per facilitar l’aprenentatge de les llengües clàssiques d’una forma personalitzada i flexible.

----

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Si necessiteu més informació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de l’ISCREB: 
c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona - Tel. 934 541 963 secretaria@iscreb.org - secretaria_virtual@iscreb.org - www.iscreb.org
Matrícula per als estudis presencials del curs 2022-2023 s’obrirà del 5 al 18 de setembre de 2022 (per al 1r semestre) i del 23 de gener al 3 de febrer de 2023 (per al 2n semestre).
Matrícula per als estudis virtuals del curs 2022-2023 s’obrirà del 5 al 27 de setembre de 2022 (per al 1r semestre) i del 30 de gener al 7 de febrer de 2023 (per al 2n semestre).

----

LLIÇÓ INAUGURAL

  • 18 d’octubre de 2022, a les 19 h del vespre.

Pronunciarà la lliçó inaugural el bisbe auxiliar SERGI GORDO sobre el tema: “Humanisme i transcendència. Homenatge al Dr. Eusebi Colomer (1923-1997), un pensador en diàleg.”

Sergi Gordo Rodríguez va néixer a Barcelona el 23 de març de 1967. Als 14 anys va ingressar al seminari menor. Va passar després al seminari major, on va cursar els estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia. Va obtenir el batxiller en Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va ser ordenat sacerdot el 14 de juny del 1992. És llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona (1994), on també va cursar el bienni de doctorat en Filosofia. Del 2001 al 2004 va ampliar estudis a Llengua i Filosofia a Munic. Finalment, es lliuraran els diplomes als qui, havent acabat els estudis, han sol·licitat la tramitació dels títols de diplomat/ada o de llicenciat/ada.

 

 

Vídeo: resum de la nostra oferta formativa

Altres notícies
Diploma d'especialitat universitària

"Els grans relats ideològics havien de portar la salvació i un món més igualitari,"

L'oferta del Diploma en Mitologia i simbologia, que ofereix l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, sorgeix davant una constatació realista del moment cultural que viu la nostra societat occidental i les seves necessitats.
General

La festa major de «La Mercè»

Cada 24 de setembre, Barcelona celebra la festa de «La Mercè», com la seva festa patronal, la seva festa major. L'agenda ciutadana queda curulla d'innúmeres activitats de tota mena: cultura popular, música, art, pirotècnia... Un programa amb un menú amplíssim del qual és impossible degustar-ho tot, tal és el frenesí d'actes previstos.
Espai de trobada

Escrits sobre la pau

Com en cada període festiu, l'ISCREB demana als seus amics, alumnes, professors, exalumnes que escriguin sobre un tema. Durant aquest estiu, la petició ha estat reflexionar sobre la pau. Com podem ser constructors de diàleg, de ponts, de punt de trobada? Cinc persones han enviat els seus textos a la redacció.