Formació permanent per a mestres i professors de religió

Sobre el currículum definitiu de l'assignatura de religió catòlica

El 24 de juny va sortir al BOE el currículum definitiu de l'assignatura de religió catòlica de la nova llei d'educació (LOMLOE). En moltes comunitats i centres educatius ja s'estava treballant des del febrer amb l'esborrany per tal de començar a dissenyar el curs 22-23. Cal dir que les diferències entre l'esborrany i el currículum definitiu són molt petites. Canvien algunes frases, la manera de situar algun curs (v.gr. en l'esborrany de l'ESO es parlava del que calia fer de 1r a 3r i després a 4t i ara del que hi ha a 1r-2n i després a 3r-4t), però en línies generals es podria dir que els canvis no han estat molt significatius.

El dia 30 d'abril ens vam reunir uns quants mestres i professors de Catalunya a Tarragona per conèixer una mica millor l'esborrany i valorar les diferències respecte al que hi havia abans. Ara, amb el currículum definitiu ja podem fer una lectura més completa del que suposen aquests canvis. És evident que no existeix el currículum perfecte, que tot es pot millorar i, que segur, que poden trobar aspectes que no ens agradin. Però, què podrien dir d'aquest nou currículum?

En primer lloc, que és millor del que tenien abans. Pot semblar una afirmació contundent, això no obstant cal començar amb aquesta afirmació positiva i potser per molt esperançadora. És cert que hi havia moltes queixes amb el currículum anterior, especialment en l'àmbit pedagògic. Calia un canvi.

És millor per diverses qüestions que cal esmentar a continuació:
• Segueix una línia similar als currículums d'altres matèries. Hi ha, per tant, una major adequació a la manera de fer d'altres assignatures. Això permet seguir un mateix esquema organitzatiu i possibilita treballar amb un millor nivell interdisciplinari.
• Pedagògicament està més elaborat. Hi ha un vincle més alt del que tenia el currículum anterior entre la realitat psicoevolutiva de l'alumne i els conceptes que ha d'elaborar.
• Obre un ventall de noves possibilites. En ser un currículum més obert, possibilita fer feina més des de la realitat de l'alumnat que tenim al davant, alhora que ofereix la possibilitat d'augmentar el coneixement cultural religiós. Per tal que es pugui entendre millor el que estem dient, posarem un exemple, juntament amb una nova situació que ofereix el currículum.
• Ofereix la possibilitat d'elaborar més aspectes bíblics i teològics amb sentit. Aquí, trobem l'exemple del que parlàvem en el punt anterior. El tractament que realitza de la Bíblia permet presentar més personatges i més experiències vitals que el currículum anterior. Aleshores, això demana un esforç de planificació i formació molt important per part del professorat que cal fer pel bé de l'assignatura.

No obstat, en segon lloc, cal dir també que no és senzill. El currículum anterior venia més fet, més donat. Aquest, demana una certa organització per part del professorat. Cal organitzar-ho bé, cal tenir una bona formació. No ho veiem com un element negatiu, més aviat al contrari. La formació és necessària, i dona importància a la matèria. L'organització permet seqüenciar sabers evitant la repetició.

Tornant a l'exemple de la Bíblia. Amb aquest nou currículum cal tenir un coneixement profund i ampli, de tal manera que permet oferir molts personatges que ens poden acompanyar en diferents moments. Això permet obrir el ventall que s'oferia fins ara, i evitar la repetició. Molts alumnes i professors es queixaven del fet que semblava que només hi havia deu personatges bíblics que es repetien constantment al llarg dels anys de formació escolar. Ara això no és així. Podem oferir molts i diferents històries vinculades a diferents sabers i valors. Però cal formar-se per conèixer aquestes històries.

Per tant, podríem dir que és un currículum per treballar en equip, per veure i aprendre de les noves oportunitats que ofereix, que demana una bona formació del professorat de la matèria, que té un sentit pedagògic i que, malgrat que hi ha aspectes a millorar, pot ser una bona eina per fer una bona presentació de la religió en els nostres centres educatius.
 

Enllaços relacionats
Altres notícies
Formació permanent per a mestres i professors de religió

Crònica "VI Espacio Verano Sur"

L'Associació de Mestres de Religió a Andalusia amb seu a Granada, presenta aquesta iniciativa de caràcter no lucratiu, educativa, innovadora, creativa, a més de ser una eina pràctica d'ajuda als diferents agents que intervenen en l'educació integral dels alumnes en l'àmbit escolar i pastoral juvenil, amb l'única fi de formar, compartir, actualitzar, obrir nous camins per a l'educació en la fe.  
Espai de trobada

Sèries i pel·lícules a l'estiu

Hem demanat al professorat de l'ISCREB que ens recomani sèries i pel·lícules per gaudir de les vacances. En aquest document trobareu la seva selecció, que passeu molt bon estiu, ens veiem a la tornada. 
Màster

Les religions en diàleg: dialogar per conèixer i reconèixer

El diàleg és constitutiu de l'ésser humà. És dialogant que ens comuniquem, és a dir, que posem en comú punts de vista sobre tota mena de qüestions i, així, ens capacitem per fer coses conjuntament. Es tracta del diàleg com a comunicació, és a dir, entès com a comunió, com a unió. És a través d'aquest procés dialogal que construïm la nostra identitat al llarg de la vida; encara més, que ens sentim units als altres amb qui convivim.