Formació permanent per a mestres i professors de religió

Situacions d’Aprenentatge i Rúbriques d’Avaluació de Religió LOMLOE

L’Escola Cristiana disposa de 400 exemplars gratuïts per a professors de Religió de la publicació que ha fet conjuntament amb el SIERC (Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió) i l’ISCREB (Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona) editat per l’editorial SM-Cruïlla: “Situacions d’Aprenentatge i Rúbriques d’Avaluació de Religió. El nou currículum de Religió Catòlica (LOMLOE)”. Es poden demanar exemplars adreçant una petició justificada al correu de la FECC (fecc@escolacristiana.org) fins a finalització d’existències.

El document és una iniciativa sinodal única a tot l’Estat Espanyol que es va iniciar el desembre de 2021 – a les portes de l’aprovació del nou currículum de Religió per part de la Conferència Episcopal Espanyola – amb una trobada a l’aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona que va aplegar per primera vegada a tots els responsables de Didàctica i Pedagogia de Religió de les universitats i dels Instituts Superiors de Ciències Religioses dels bisbats amb seu a Catalunya. En aquella ocasió, després de les ponències del Sr. Antonio Roura (Director de la revista Religión y Escuela) i el Sr. Carlos Esteban (professor titular de Pedagogia de la Religió a l’Institut Pontifici San Pío X), les tres entitats citades van crear un seminari intern per treballar el nou currículum a l’Etapa de Primària liderat per la professora Maite Muñoz (INSAF) i un altre per l’Etapa de Secundària liderat pel professor Ferran Piñeiro (ISCREB). Fruit d’aquests seminaris, i havent comptat també amb la revisió crítica en un punt del procés per part del Dr. Andreu Ibarz de la FPCEE Blanquerna (URL), afegint-hi uns textos a tall de presentació de Mons. Alfonso Carrasco (President de la Comissió d’Educació i Cultura de la CEE) i Mons. Joan Planellas (Arquebisbe de Tarragona i President del SIERC), ha sorgit aquest document disponible per a tot el professorat de Religió Catòlica a Catalunya.

Altres notícies
General

La festa de la Pentecosta

Cada any, durant el temps de Pasqua, la litúrgia ens fa el regal de tornar a escoltar el relat dels Fets dels Apòstols, i així de ser testimonis de l’eclosió de l’Església, d’aquest temps de l’Esperit. Jesús va haver de desaparèixer dels ulls dels seus deixebles perquè descobrissin que la força que portava aquest home, la força de guarició, de comunió i d’amor, els va ser donada, malgrat les seves pors, les seves dificultats per creure, el seu pecat.
General

Només és un vot, però és el meu vot

L'últim diumenge de maig estan previstes, en el nostre cas, eleccions municipals. Davant d'aquesta responsabilitat cívica, recordo aquest principi bàsic de Jean-Jacques Rousseau, exposat en la seva obra El Contracte Social, escrita el 1762: «Per poca influència que la meva veu pugui tenir en els negocis públics m’és suficient el dret que tinc de votar per imposar-me el deure d'assabentar-me'n».
Batxillerat

Visita a l'Església Ortodoxa Romanesa de Sant Jordi

El grup d'alumnes d'iconografia Cristiana va visitar la parròquia Ortodoxa de Sant Jordi. El pare Aurel Bunda va acollir i compartir els seus coneixements amb el grup d'estudiants.