Diploma d'especialitat universitària

La Simbologia a María Zambrano, una interpretació des de la Psicologia Analítica

El passat 11 de març va tenir lloc a l'Abadia de Montserrat la conferència "La Simbologia a María Zambrano, una interpretació des de la Psicologia Analítica", a càrrec del professor Ricardo Carretero. Aquest acte es va emmarcar en la V Jornada de Cultura Humanista i a la primera trobada presencial del segon semestre de l'ISCREB. Els alumnes del Diploma d'Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia van poder-la seguir amb interès. 

L’estudi dels mites i de la simbologia des d’un punt de vista estructural o formal, a la manera de Lévi-Strauss, ja podria ser una certa ajuda per entendre les mentalitats arcaiques de cultures que ens han precedit, i veure com encara nosaltres som hereus del seu imaginari; però hi ha altres aproximacions d’un caràcter més sapiencial, i que són les defensades des de principis del s. XX i en les últimes dècades pel Cercle Eranos i l’hermenèutica simbólica, que tenen en C. G. Jung i la Psicologia Analítica una font d’inspiració i una metodologia d’investigació.

No es tracta de perdre el sentit crític que hem guanyat des de la il·lustració i la modernitat, ni d’ofegar la raó amb el pensament mític, sinó d’exercir una veritable logomítica per entendre l’ésser humà, recordant i rellegint les narracions i els imaginaris simbòlics que al llarg dels temps i les cultures han influït els pobles i els individus.

La Psicologia Analítica pot oferir també perspectives d’estudis interessants a les Ciències de la Religió pel seu interès en l’anàlisi de l’imaginari dels fenòmens místics, pel respecte a la dimensió espiritual i religiosa, i pel seu interès en els aspectes numinosos de l’existència, involucrats sovint en el desenvolupament de la persona i la guarició de l’ànima.

 

Altres notícies
General

La festa de la Pentecosta

Cada any, durant el temps de Pasqua, la litúrgia ens fa el regal de tornar a escoltar el relat dels Fets dels Apòstols, i així de ser testimonis de l’eclosió de l’Església, d’aquest temps de l’Esperit. Jesús va haver de desaparèixer dels ulls dels seus deixebles perquè descobrissin que la força que portava aquest home, la força de guarició, de comunió i d’amor, els va ser donada, malgrat les seves pors, les seves dificultats per creure, el seu pecat.
General

Només és un vot, però és el meu vot

L'últim diumenge de maig estan previstes, en el nostre cas, eleccions municipals. Davant d'aquesta responsabilitat cívica, recordo aquest principi bàsic de Jean-Jacques Rousseau, exposat en la seva obra El Contracte Social, escrita el 1762: «Per poca influència que la meva veu pugui tenir en els negocis públics m’és suficient el dret que tinc de votar per imposar-me el deure d'assabentar-me'n».
Batxillerat

Visita a l'Església Ortodoxa Romanesa de Sant Jordi

El grup d'alumnes d'iconografia Cristiana va visitar la parròquia Ortodoxa de Sant Jordi. El pare Aurel Bunda va acollir i compartir els seus coneixements amb el grup d'estudiants.